Водне середовище

Вода відіграє в рослині важливу роль:
1. 1. Водне середовище об’єднають всі частини рослини в єдине ціле на всьому протязі від кореня до листів.
2. 2. Вода є розчинником і середовищем для протікання хімічних реакцій в клітинах рослини. Вода також є компонентом біохімічних функцій рослинного організму.
3. 3. Вода – це головний компонент транспортної системи рослини (висхідний і спадний транспорт речовин в рослині по ксилемі і флоемі)
4. 4. Вода забезпечує тургорное стан клітин і тканин рослинного організму.
5. 5. Вода забезпечує терморегуляцію рослинного організму.
Поглинання води із зовнішнього середовища є обов’язковою умовою існування живих організмів, у тому числі і рослини.

Посилання на основну публікацію