Внесок вітчизняних вчених у розробку вчення про вищу нервову діяльность

Вища нервова діяльність. З попередніх параграфів ви дізналися про те, що нервова система регулює роботу органів і систем організму, забезпечує підтримання сталості його внутрішнього середовища, а також формує поведінку людини в соціальній і природному середовищу. Процеси, що відбуваються у вищих відділах центральної нервової системи людини, відносять до вищої нервової діяльності. Вища нервова діяльність спрямована на пристосування організму до постійно мінливих умов зовнішнього середовища. За своїм змістом це поняття дуже близьке до поняття «поведінка». Безперервне вдосконалення вищої нервової діяльності відбувається у процесі навчання, в результаті якого людина набуває здатності вибирати найкращий з можливих варіантів, передбачати результати своєї діяльності, змінювати навколишні його умови, створювати нові матеріальні і духовні цінності, тобто здійснювати психічну діяльність.
І. М. Сєченов та І. П. Павлов. Вивчення вищої нервової діяльності в Росії пов’язано насамперед з іменами двох великих учених: Івана Михайловича Сєченова (1829-1905) та Івана Петровича Павлова (1849-1936).
Заслуга І. М. Сеченова полягає в тому, що він довів, що головний мозок може як посилювати рефлекси спинного мозку, так і загальмовувати їх. Саме відкриття центрального гальмування принесло І. М. Сеченову славу і світове визнання. Він показав, що вищі відділи нервової системи здатні регулювати роботу нижче розташованих відділів. Цим була доведена багаторівнева організація роботи мозку. Чим вище розташований відділ мозку, тим більш складні функції він виконує.
І. П. Павлов продовжив дослідження і встановив, що всі рефлекси можуть бути розділені на дві великі групи. Це вроджені рефлекси, названі ним безумовними, і рефлекси, вироблені вже після народження, в процесі життя, названі ним умовними. Утворення умовних рефлексів І. П. Павлов пов’язував з роботою кори півкуль великого мозку. Вони виникають при обов’язковій умові поєднання будь-якого роздратування, навіть незначного, з життєво важливими подразненнями (наприклад, їжею, болем, небезпекою) і стають їх сигналами.
Вироблення умовного рефлексу починається з подачі майбутнього умовного подразника, у нашому прикладі – з запалювання лампочки. Позначимо запалену лампочку буквою Л, а центри, які порушуються в зоровій зоні кори великого мозку, буквою Л1 (рис. 147). Після прояви орієнтовного рефлексу на світло лампочки тварині дають їжу. Вона викликає безумовний слиновидільний рефлекс і збудження П1 в харчовому центрі кори. Після цього кілька разів поєднують світло лампочки Л з годуванням П. У головному мозку послідовно виникають збудження Л1 і П1. Між цими центрами з’являється тимчасова зв’язок Л1-П1. Після її освіти виявляється умовний рефлекс.

 

Включається лампочка. Збуджується центр Л1. За утворилася зв’язку Л1-П1 збудження досягає харчового центру П1. За спадним шляхах воно переходить на слиновидільний центр довгастого мозку. Звідти йде до слинних залоз, які починають функціонувати на сигнал їжі (включення лампочки) ще до того, як з’явиться сама їжа.
Гальмування. І. М. Сєченов відкрив центральне гальмування. І. П. Павлов з’ясував, як взаємодіють між собою процеси збудження і гальмування. Він показав, що буває гальмування безумовне (вроджене) і гальмування умовне, що набувається в процесі життя. До уродженому гальмування відноситься зовнішнє гальмування. Поява будь-якого іншого, більш сильного подразника викликає новий рефлекс в організмі, а колишній припиняє свою діяльність. Таке гальмування назвали зовнішнім тому, що осередок гальмування виникає поза функціонуючої рефлекторної дуги. За допомогою зовнішнього гальмування переривається дія, яке відбувалося раніше.
До придбаному гальмування відносять внутрішнє гальмування, наступає при непідкріпленні умовного рефлексу, наприклад при його згасанні. Воно розвивається в нейронах самої рефлекторної дуги умовного рефлексу і тому було названо внутрішнім.
У собаки з уже виробленим умовним рефлексом змінимо умови досвіду: включимо лампочку, але давати їжу після цього не будемо.
Спочатку тварина буде реагувати на лампочку як на сигнал їжі – відбуватиметься умовно-рефлекторне слиновиділення. Проте потім почнеться згасання умовного рефлексу: слини буде виділятися все менше і менше, поки умовно-рефлекторне слиновиділення не припиниться повністю. Через деякий час рефлекс слиновиділення на лампочку відновиться – відбудеться розгальмовування. Однак якщо умовний рефлекс не підкріплюються і надалі, то виробиться гальмівна тимчасовий зв’язок: світло лампочки стане сигналом відсутності їжі, і голодне тварина перестане шукати корм в годівниці. Згасання умовного рефлексу – біологічно важливе пристосування. Завдяки йому організм перестає марно витрачати енергію і реагувати на сигнал, що втратив своє значення.
Метод умовних рефлексів. За допомогою методу умовних рефлексів можна вирішувати ряд експериментальних завдань, наприклад виявити здатність тварини розрізняти ті чи інші кольори, стежити за рухом процесу збудження в корі великого мозку і підкіркових центрах.
За допомогою методу умовних рефлексів був відкритий закон взаємної індукції. Він полягає в тому, що осередок збудження «наводить» на сусідні або конкуруючі з ним ділянки процес гальмування. Наприклад, сторожовий собака, спокійно поглинала свою порцію корму, раптом помітила наближення чужої людини. Вона починає гавкати, рватися з ланцюга. Виниклий вогнище більш сильного збудження загальмовує харчової центр. В результаті слина перестає виділятися, і собака тимчасово забуває про корм.
Бувають випадки, коли гальмування викликає протилежний процес – збудження. Так, втомлені за день діти, у яких в корі мозку починається процес гальмування, раптом починають «бешкетувати»: стрибати, сміятися, вередувати. Це пояснюється тим, що вогнища гальмування в корі викликали процеси збудження в підкоркових центрах, пов’язаних з проявом емоцій.
З законом взаємної індукції пов’язана зміна образів при сприйнятті двоїстих зображень. Якщо вам вдалося чітко побачити в малюнку два образи, наприклад кролика і качку, то через деякий час вони почнуть змінювати один одного. Гальмування одного образу за законом взаємної індукції буде викликати інший, конкуруючий (рис. 148).
Домінанта. Поведінка визначається життєвими потребами. Всі вони проявляються періодично. Сама по собі потреба, наприклад в їжі, існує завжди. Але вона то виходить на перший план (виникає відчуття голоду), то тимчасово згасає (при насиченні відчуття голоду зникає).
При посиленні потреби виникає тимчасово панівний в центральній нервовій системі вогнище збудження, націлений на задоволення саме цієї потреби. Російський фізіолог Олексій Олексійович Ухтомський (1875-1942) назвав такий механізм тимчасового панування збудження домінантою.
Домінантний осередок відрізняється рядом особливостей. По-перше, він здатний загальмувати всі конкуруючі вогнища збудження. По-друге, достатній будь-який стимул, щоб тварина, що знаходиться в стані харчової домінанти, реагувало на будь-яке подразнення слиновиділенням і піщедобивающей діяльністю.

 

Домінанта проявляє себе в самих різних ситуаціях. Наприклад, коли ми сильно захоплені справою, то не чуємо, як до нас звертаються, забуваємо, що відбувається навколо. І нерідко це сприяє успішному результату. З явищем домінанти пов’язані деякі ілюзії установки: ми, як правило, не помічаємо те, що не очікуємо побачити (рис. 149).
На малюнку зображений головний мозок, і ми відразу відтворюємо його в своїй свідомості, що не вдивляючись в деталі. Цей домінуючий образ багатьом заважає помітити підступ: замість звивин мозку зображені діти.

Посилання на основну публікацію