1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Властивості живих систем

Властивості живих систем

Що відрізняє живу природу від неживої? Які властивості живої матерії?

У різних джерелах на це питання відповідають по-різному. Наприклад, властивості живих організмів можна викласти в такій послідовності.

  • Самовідтворення (репродукція) – здатність до відтворення собі подібних (розмноження), в основі – передача спадкових ознак, носієм яких є ДНК в незмінному вигляді (спадковість) і можливість появи нових ознак (мінливість); пов’язана з цим включеність в процес еволюції;
  • Обмін речовин (метаболізм) – впорядкованість хімічних реакцій, що забезпечують клітину речовинами і енергією (харчування, дихання, виділення);
  • Ріст і розвиток – збільшення числа і маси клітин (зростання), їх ускладнення і диференціювання (розвиток);
  • Специфічність і впорядкованість структури – кожна жива істота має певну форму, розміри, будову, особливості обміну речовин, причому така складна система здатна самозберігатися тривалий час;
  • Внутрішня регуляція, подразливість, збудливість, рух (характерно для багатоклітинних організмів, різні форми і механізми);
  • Специфічність взаємин із середовищем. У процесі еволюції кожен організм адаптувався до певних умов зовнішнього середовища і взаємодії з іншими живими організмами; ці відносини специфічні для кожного організму, як і його вплив на природу.

! Всі властивості тісно пов’язані між собою і визначають рівні організації живих систем.

ПОДІЛИТИСЯ: