Властивості популяції

1. Поясніть, чому популяція володіє і біологічними, і груповими ознаками. Перерахуйте властивості популяції.

Як будь-яка біологічна система, популяція має свої власні ознаки (групові ознаки). Але оскільки вона складається з особин, то їй притаманні і ознаки особин (біологічні ознаки). Біологічні ознаки характеризують життєвий цикл популяції. Властивості популяції: чисельність – загальна кількість особин на ділянці ареалу з однорідними екологічними умовами, щільність – кількість особин популяції на одиницю площі, народжуваність – число особин, що з’явилися в популяції в одиницю часу за рахунок розмноження особин, смертність – кількість особин, які загинули за одиницю часу .

2. Взимку, коли встановлюється лід, що живуть на різних берегах річки зайці зустрічаються і схрещуються. Як можна назвати групи зайців з різних берегів: дві популяції двох видів, дві популяції одного виду або дві групи однієї популяції?

Дві популяції одного виду, так як вони можуть схрещуватися один з одним і мешкають в схожих природних умовах.

3. Скільки видів і скільки популяцій можна нарахувати в таких поєднаннях особин: миші польові та миші лісові; рослини горобини звичайної в лісі і в парку; рослини сосни звичайної в центрі лісу і на його околиці?

Видів: 4 (миша польова, миша лісова, горобина звичайна, сосна звичайна). Популяції: 6.

4.Чому популяція може загинути, якщо її чисельність вийде за верхній або нижній межі? Які заходи потрібно вжити, щоб цього не сталося?

Верхня межа чисельності – максимальна кількість особин, здатних існувати в даній частині ареалу. Якщо чисельність сягає верхньої межі, то починається загибель особин через брак корму. Можуть виникати епідемії через підвищену контактності, що в кінцевому підсумку може призвести до загибелі всієї популяції. Нижня межа чисельності – мінімальна кількість особин, здатних забезпечити тривале існування популяції. Зниження чисельності нижче нижньої межі є причиною зниження плодючості особин. Це неминуче призводить до вимирання популяції.

Посилання на основну публікацію