1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Вищі рослини

Вищі рослини

Вищі рослини – це новий етап еволюційного розвитку рослинного світу. На думку деяких учених, предками вищих рослин могли бути водорості, зокрема, зелені або бурі. Ускладнення організації вищих рослин значною мірою зумовлене їхнім переходом до наземного способу життя, що відбулося в силурі. Підцарство вищих рослин налічує 250-300 тис. видів, що розподіляються у вісім відділів: риніо-фіти, мохоподібні, псилофітові, плавуно-, хвоще-, папоротеподібні, голо-, покритонасінні (або квіткові). Найчисленнішими серед них є квіткові, мохо- і папоротеподібні. За едифікаторною функцією в рослинному покриві суходолу та значенням для людини першорядне місце посідають голо- і покритонасінні.

Вищі рослини – це складно диференційовані багатоклітинні організми, які найліпше пристосовані до сучасних природних умов. Тіло вищих рослин (спорофіт) поділене на стебло, листя і корінь. Невеликі окремі групи (печіночні мохи) мають сланювате тіло, а мохи загалом не мають кореня. Для всіх вищих рослин характерне чергування поколінь – статевого (гаметофіта, або гаметофази) і нестатевого (спорофіта, або спорофази). Статеві органи вищих рослин називають архегоніями (жіночі) й антеридіями (чоловічі). У кожному архегонії розвивається тільки одна яйцеклітина, сперматозоїдів в антеридії утворюється два або багато. Сталою ця ознака є для мохо-, папоротеподібних і голонасінних. Але вже в окремих групах голонасінних, зокрема в гнетових, помітна редукція архегонія. Цілком він зникає у покритонасінних. Від нього в рослинах цього відділу залишилася лише яйцеклітина, яка розвивається в зародковому мішку. Покритонасінні мають новий орган – маточку і справжню квітку, що й дало підставу називати їх водночас квітковими.

ПОДІЛИТИСЯ: