Вища нервова діяльність дитини

Дитина народжується з відносно невеликою кількістю успадкованих безумовних рефлексів, в основному захисного і харчового характеру. Однак після народження він потрапляє в нове середовище і ці рефлекси не можуть забезпечити йому існування в ній. До моменту народження мозок дитини не закінчується свого розвитку, але вже здатний до утворення умовно-рефлекторних зв’язків. Як встановлено, перші умовні рефлекси можуть утворюватися вже на 5 – 7 день на основі харчових безумовних рефлексів.

На 15 день вдається виробити умовний рефлекс на положення тіла, тобто смоктальний рефлекс в положенні лежачи. Освіта тимчасових зв’язків в цей період відбувається повільно, вони нестійкі. На 3 – 4 місяцях життя вже можна виробити угасательное і дифференцировочное гальмування. Однак повністю внутрішнє гальмування закріплюється лише до 5 місяцю. В цей же час повністю формуються всі основні механізми, що забезпечують В.н.д. До цього періоду найбільш легко формуються умовні рефлекси на звукові подразнення, важче на зорові і тактильні.

Для дітей дошкільного віку характерні живі орієнтовні реакції. В останні місяці першого і весь другий рік життя відбувається формування мови. Мова у дітей утворюється шляхом наслідування за законами вироблення умовних рефлексів. Словниковий запас швидко зростає протягом 2-го – 3-го року життя. Період до 3-х років є оптимальним для становлення мови. До 3 – 5 років умовні рефлекси упрочняются насилу, тому у дитини швидко розвивається охоронне гальмування, аж до засипання. У 5 – 6 років зростають сила і рухливість нервових процесів. Діти 6 років вже можуть концентрувати увагу на 15 – 20 хвилин. Поліпшується внутрішнє гальмування, завдяки чому полегшується диференціювання подразників. У 5 – 6 років з’являється внутрішня мова. З 6 років починає формуватися абстрактне мислення.

У дітей 7 – 9 років прискорюється утворення умовно-рефлекторних зв’язків і вони стають більш міцними. Охоронне гальмування розвивається при значно більшому навантаженню. Краще відбувається утворення комплексних умовних рефлексів і умовних рефлексів вищих порядків. Умовні рефлекси легко вгашають за рахунок внутрішнього гальмування. У віці 12 – 16 років переважають процеси збудження в корі і підкірці. Збудження носить часто розлитої характер. Тому у підлітків спостерігаються генералізовані рухові реакції при психоемоційному збудженні (міміка, рухи кінцівок і т.д.). Знову погіршуються процеси диференціювання. Вагався концентрація уваги, з’являються явища психічної нестійкості – швидкий перехід від радості до пригніченості і навпаки. Зменшується координуюча, керуюча роль другої сигнальної системи. Всі ці явища зменшуються до 17 років.

Посилання на основну публікацію