Віруси, їх будова і відміна від інших живих систем

Вірусологія – вчення про віруси. Цим мікроорганізмам притаманний строгий внутрішньоклітинний паразитизм, здійснюваний на молекулярно-генетичному рівні. Багато вірусні хвороби тварин (ящур, чума великої рогатої худоби, класична і африканська чума свиней, віспа овець, ньюкасльська хвороба і ряд інших) становлять велику небезпеку і приносять значних економічних збитків.

Віруси мають властивості, що відрізняють їх від інших мікроорганізмів – вони дуже малі, здатні проходити через бактеріальні фільтри, що не культивуються на штучних поживних середовищах. Для вірусів характерні дві форми існування: позаклітинна (віріон), або покоїться, і внутрішньоклітинна (вегетативна), або розмножується (комплекс вірус – клітина).

Віруси, як і все живе на Землі містять нуклеїнових кислот, білок; мають здатність відтворювати собі подібних, схильні до мінливості, але за будовою, хімічним складом і способом розмножуватися відрізняються від інших форм.

         Віруси – це позаклітинна форма життя, що володіє власним геномом і здатністю відтворюватися тільки в живих клітинах.

За змістом нуклеїнових кислот віруси відрізняються від живих систем, тим, що у них одна кислота (РНК або ДНК), а у інших організмів їх дві. Число білкових молекул в вірусних білках найрізноманітніше, але воно завжди більше, ніж у білків вищих організмів.

Віруси відтворюють собі подібних у величезній кількості і своєрідним способом – репродукцією – так як тут копіюються молекули нуклеїнової кислоти і по їх генетичної інформації синтезуються вірусні білки.

Реплікацію нуклеїнових кислот здійснюють ферменти – вони з клітинних нуклеотидів будують полінуклеотидні ланцюга нових молекул нуклеїнових кислот вірусів.

Будучи неклеточной формою життя, віруси проте мають корпускулярну структуру і певну для кожного виду морфологію.

Величина вірусів варіює в широких межах: збудник ящуру має величину до 30 нм, вірус коров’ячої віспи – близько 200 нм. Визначення величини вірусу досягається фільтрацією через фільтри з відомою величиною пір, центрифугуванням в швидкісних центрифугах, що дозволяє по швидкості осідання судити про величину частинок, і нарешті, дослідженням в електронному мікроскопі.

Інфекційні одиниці вірусів називають вирионами. Кожен віріон складається з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК), оточеної оболонками. Білкову оболонку називають капсидом. Структура, що складається з нуклеїнової кислоти і навколишнього її капсида, іменується нуклеокапсидом. Розрізняють два типи симетрії будови капсида: кубічний і спіральний. У деяких вірусів капсиди оточені другий липо- або глікопротеідной оболонкою.

У окремих вірусів виявлено наявність власних ферментів.

Нуклеїнова кислота несе в собі спадкові ознаки, вона безпосередньо бере участь в синтезі білка та, крім того, є фактором інфекційності вірусу, а білок забезпечує антигенну специфічність і стимулює утворення антитіл.

Посилання на основну публікацію