Видоутворення — доповідь

Процес формування нових видів називається видоутворення. При цьому, основним критерієм для визнання виникнення і існування нового виду, є наявність міжвидового бар’єру – генетичної несумісності, що виражається в нездатності особин, що належать до різних видів давати плідне потомство.

Синтетична теорія еволюції визначає основні чинники видоутворення як практичне вираження спадкової мінливості і природного відбору.

Існує два шляхи видоутворення – алопатричні і симпатричні.

Симпатричні – може бути обумовлено швидкою зміною генома певної групи особин в результаті поліплоїдизації, гібридизації, поширення мутацій.

В результаті генетичного розбіжності груп особин одного виду – формується новий. Відмінною особливістю даного шляху є те, що виникає новий вид залишається морфологічно подібним з видом-батьком.

Алопатричні – обумовлюється географічним поділом належать до одного виду популяцій.

Раптове або поступове виникнення таких перешкод, як протоки, гори, каньйони і інші, нездоланні для рослин або тварин – призводить до накопичення нових фенотипів в результаті генотипических змін.

Варто враховувати, що при географічному розподілі, фактори відбору будуть діяти на кожну з ізольованих груп по-різному.

Палеонтологічні дослідження показують, що повне розбіжність геномів двох видів і виникнення між ними генетичної несумісності досягається в середньому за 3 млн років. У лабораторних умовах або екстремальних впливах зовнішнього середовища воно може протікати набагато швидше.

Поширення в популяції малопомітних змін на рівні алельних генів, еволюціонування на внутрішньовидовому рівні – називається мікроеволюцією. Ці зміни можуть бути обумовлені штучним і природним відборами, мутаціями, дрейфом або перенесенням генів. Вони призводять до розходження ознак на рівні виду і провокують процес видоутворення. Вивченням цих процесів займаються популяційна і екологічна генетики.

Посилання на основну публікацію