Види кормових рослин

Вуглеводи і компоненти клітинної стінки рослин. Зв’язки між хімічним складом і перетравність і поїдаємістю корми дуже специфічні для злаків і бобових.

Так, у міру зниження перетравності зменшується їх споживання. Однак при рівних коефіцієнтах перетравності поїдається більше бобових, ніж злаків.

В конюшині і люцерні зміст компонентів клітинної стінки зростає пізніше, ніж у злаків. Тому на практиці поєднання злаків з бобовими сприятливо позначається на поїдання. Подібні відмінності існують і між окремими злаками. Так, тимофіївка і лисохвіст з’їдаються гірше, ніж райграс англійський, причому диплоїдні сорти з більш високим вмістом пепсінрастворімого матеріалу споживаються на 16% краще, ніж тетраплоїдні.

Швидкість проходження залежить також від походження сирої клітковини і лігніну. При вивченні швидкості розщеплення компонентів клітинних стінок – пектину, геміцелюлози, целюлози і лігніну – виявилося, що пектин зникав з рубця швидше, ніж геміцелюлоза і целюлоза, розщеплення яких починалося лише через 3 години після прийому корму.

Зі збільшенням частки компонентів клітинних стінок швидкість проходження кормової маси і перетравність знижуються. У зв’язку з цим скошені в ранні терміни трави стимулюють поїдання. Так, з травою, скошеної в середині червня, надходило на 64% більше перетравності енергії, ніж в тому випадку, коли траву косили на чотири тижні пізніше. Корови поїдали сіна. вдвічі більше, ніж соломи, причому частинки соломи затримувалися і рубці довше.

Безпосередній аналіз вмісту рубця відразу після закінчення прийому корму показав, що при годуванні соломою сухої речовини знаходилося в рубці на 35% більше, ніж при годуванні сіном. До моменту наступного годування ця різниця становила лише 6%. У подальших дослідах в рубці виявляли 16 кг сухої речовини, якщо щодня звідти зникало 8 кг. У наступне годування споживалося рівно стільки, щоб до моменту чергового годування в рубці залишалося близько 8,5 кг сухої речовини.

При згодовуванні коровам досхочу грубого корму трьох різних видів встановили, що кількість речовини в травному тракті було однаково для всіх трьох видів корму. Очевидно, що споживання корму визначається місткістю травного тракту в цілому.

Вміст сирого протеїну. При високій концентрації протеїну споживання корму у тварин з однокамерним шлунком знижується, однак різниця в порівнянні з контрольною групою стирається протягом адаптації. Кореляції з концентрацією вільних амінокислот в плазмі крові не знайдено, але відзначена залежність споживання корму від активності трипсину в кишечнику.

Показано чітке зниження апетиту на раціонах, що не збалансованих за амінокислотами.

У жуйних при дуже низькому вмісті сирого протеїну в кормі (від 3 до 4%) поєдаємость знижується. При добавці 75 г сечовини через фістулу рубця за допомогою крапельниці поїдання підвищилася на 40%. У подальших же дослідах добові дози в 25 і 150 г сечовини виявлялися однаково ефективними (критерієм служила швидкість розщеплення волокон бавовни). Завдяки добавкам сечовини тривалість перебування корму в шлунково-кишковому тракті знижувалася з 104 до 82 год.

Якщо в грубому кормі містилося 7% сирого протеїну, ефекту азотної добавки вже не спостерігалося. Азот довше залишався в рубці при низьких концентраціях протеїну в кормі, ніж при високих. З іншого боку, при великих концентраціях аміаку в соку рубця споживання корму знижувався.

Мінеральні речовини і вода. За наявними даними, високий вміст фосфору в кормі сприяє його поїдання. Для раціонів жуйних оптимальним вважається зміст 0,4% фосфору в сухій речовині корму. У дослідах з молочними коровами показано, що при утриманні 0,27% сірки на суху речовину раціону споживання корму істотно вище, ніж при 0,19%. Рекомендується, щоб вміст сірки в раціоні становило 0,2%. При високих концентраціях кобальту (оптимальний вміст 0,1 мг на 1 кг сухої речовини корму) прийом корму зменшується, так само як і при надлишку фтору. Дані про вплив лужних добавок суперечливі.

Повідомляється, що при добавці до раціону з багатого концентратами гранульованого корму 2,5% Са (ОН) 2 або або 5% NaHCO3 у молодняку ​​великої рогатої худоби, а також у овець істотно зростала споживання корму. Те ж зазначалося і при годуванні силосом. У лактуючих корів такого роду добавки викликали зниження поїдання. Добавка 2,6% NaHCO3 приводила до зниження споживання корму на 6%; при лужних добавках відзначено істотне збільшення споживання води і підвищення pH сечі.

Добавки NaCl, KCl або ацетату Na сприяють підвищенню осмолярності соку рубця, в результаті чого знижується споживання корму. Ще більше воно знижувалося при добавці NaCl і КСl, якщо тварини отримували мало води. Це ще раз підтверджує, що осмолярність рубцевої рідини необхідно розглядати як важливий фактор регуляції прийому корму. Причиною зниження поїдання може бути вода, що міститься головним чином в кормі. Споживання соковитого корму збільшувалася, якщо тварини тривалий час мали до нього доступ. Однак на високопереварімой траві на пасовиську впливу високого вмісту води не спостерігалося. Поєднання райграса з сіном, навпаки, викликало виразне збільшення поїдання. Питна вода або вода, наявна на рослинах, не грають ніякої ролі; добавка води до сіна або введення її в рубець перед годуванням не знижували прийому корму. При дачі змішаних раціонів (грубі корми, концентрати) слід враховувати, що при годуванні досхочу співвідношення «суху речовину: вода» становить 1: 5. Кількість прийнятого корму має виражену вплив на процеси травлення в рубці. Зі збільшенням споживання корму тривалість, перебування частинок сіна знижувалася від 75-95 до 65-80 год, а число скорочень сітки під час їжі і жуйки збільшувалася з 1100 до 1800 на добу, що вказує на посилення моторики рубця. Збільшення споживання корму супроводжується і наростанням сипи скорочень. Зі збільшенням дачі сіна швидкість розщеплення бавовняного волокна в рубці не змінювалася. Якщо з сіном згодовували концентрати, швидкість проходження зростала, причому тривалість перебування сіна збільшувалася, а перетравність сирої клітковини знижувалася.

При вивченні на вівцях і великій рогатій худобі впливу рівня споживання корму на перетравність використовували широкий спектр раціонів, а саме з вмістом сирого протеїну від 13 до 27%, сирого жиру від 1 до 12%, сирої клітковини від 15 до 28% і безазотистих екстрактивних речовин від 42 до 62%. В якості мірила рівня харчування (УП) була прийнята потреба в кормі для підтримки життя (рівень основного обміну). Якщо дачу корму збільшували на один рівень харчування, перетравність падала на 0,9-5,1 одиниці, в середньому – на 3,0 одиниці. Раціони з низьким вмістом сирої клітковини (<19%) надавали більш сильне депресивний дію (3,7 одиниці), ніж раціони з вмістом клітковини більше 19% (2,1 одиниці). Зниження перетравності внаслідок підвищеного споживання корму супроводжувалося зменшенням втрат у вигляді метану і сечовини приблизно на 1% на кожну одиницю УП, в результаті чого обмінна енергія знижувалася тільки на 1%. Таким чином, 2/3 енергетичних втрат внаслідок високого споживання корму компенсуються завдяки зниженню кількості енергії, що виділяється з сечею і метаном.

Посилання на основну публікацію