Види біоценозу

У біології види біоценозу класифікуються за такими ознаками.

За просторовому розташуванню:

  • Вертикальний (ярусний);
  • Горизонтальний (мозаїчність).

За походженням:

  • Природний (природний);
  • Штучний (рукотворний).

За типом зв’язків видів всередині біоценозу:

  • Трофічні (харчові ланцюжки);
  • Фабричні (облаштування місць проживання організму за допомогою відмерлих організмів);
  • Топічні (особини одного виду служать місцем проживання або впливають на життя інших видів);
  • Форичні (участь одних видів в поширенні ареалу проживання інших).
Посилання на основну публікацію