Відділ зелені водорості

Відділ зелені водорості (Chlorophyta). Їх ще називають справжніми зеленими водоростями. Це найбільший за кількістю (близько 20 тис. видів) відділ нижчих рослин. Це одно- й багатоклітинні та колоніальні (а також ценобіальні1 – грец. Koivos – разом і біо) організми. Серед них є поодинокі види з так званою неклітинною будовою тіла. За забарвленням зелені водорості здебільшого схожі до вищих рослин і містять ті самі асиміляційні пігменти (хлорофіл А та В, каротин, ксантофіл). Іноді зелений колір замаскований червоним пігментом гематохромом, трапляються й безбарвні форми. Клітини зелених водоростей одно- або багатоядерні з пектиновою, целюлозною або змішаною оболонкою. Форма хромопластів (хроматофорів) -різноманітна. Запасні речовини – крохмаль, рідше інші вуглеводи та олієподібні речовини. Зелені водорості, крім вольвоксових, у вегетативному стані нерухливі.

Розмноження зелених водоростей нестатеве і статеве. Статевий процес ізогамний (грец. I’aog – рівний та yapos – шлюб), гетерогамний, оогамний. Загальновизнаного поділу зелених водоростей на класи немає. Зелені водорості поширені в найрізноманітніших водоймах, на ґрунтах і деревах.

Вони відіграють значну роль у природі, нагромаджуючи органічну речовину, водночас, є кормом для тварин. Деякі види використовують в їжу (наприклад, ульва або морський салат), для виготовлення паперу, для біологічного очищення стічних вод, регенерації повітря в замкнутих екосистемах – космічних кораблях, підводних човнах тощо. Хлореллу в деяких країнах Південно-Східної Азії введено в марікультуру.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.