Відділ Аскомікоти

Аскомікоти – один із великих таксонів грибів, які включають понад 30 000 видів, різноманітних як за будовою, так і за способом життя. Вони підрозділяються на два класи: ендоміцетів (Endomycetes) і аскомицетов (Ascomycetes). Лише представники останніх мають дикаріон. Розміри аскомікот істотно варіюють.

Серед них, крім одноклітинних, відомі численні макроскопічні гриби з великими плодовими тілами, наприклад сморчки, строчки і трюфелі. Вегетативне тіло аскомікот зазвичай представлено розгалуженим і розділеним на клітини гаплоїдним міцелієм. У деяких грибів цього класу міцелій може розпадатися на окремі клітини або почковаться. Вегетативне тіло дріжджів представлено поодинокими нирки, рідше діляться клітинами, які іноді залишаються нераз’едіненнимі.

Різноманітні сизо-зелені, червоні і бурі цвілі, що викликають псування харчових продуктів, як правило, стосуються аскомікотам. Оранжево-рожевий грибок нейроспори (Neurospora), що зіграв найважливішу роль в розвитку сучасної генетики, також представник цього порядку. Аскомікоти широко поширені в природі у всіх природних зонах і регіонах. За способом харчування вони зазвичай сапротрофи, які ростуть в шрунте, лісовій підстилці, на різних рослинних субстратах; рідше паразити. Сапротрофного аскомікоти беруть участь в мінералізації органічних речовин, особливо в розкладанні рослинних залишків, що містять целюлозу. Порівняно небагато аскомікоти розвиваються на субстратах тваринного походження, що містять кератин.

Аскомікоти – збудники ряду хвороб культурних рослин (борошниста роса, парша яблуні та груші, каштанова гниль, голландська хвороба в’яза). Вони завдають великої шкоди сільському господарству. До цього ж відділу, проте, відноситься і ряд їстівних грибів, про які згадувалося вище. Дріжджі грають величезну роль в житті людини через свою здатність зброджувати вуглеводи. Клітинна стінка аскомікот двошаровий, що відрізняє її від багатошарової стінки базидіомікотові. Вона містить хітин, але його кількість у цього відділу грибів невелика (10-25%). У дріжджів в клітинній стінці, крім звичайних для більшості аскомікот глюканов, виявлені ще й маннани – полімери цукру манози. Клітини міцелію можуть бути одно- або багатоядерними. Пори в клітинних перегородках багатьох аскомікот великі, через них ядра можуть переміщатися з клітини в клітину.

У циклі розвитку сумчастих грибів велика роль належить безстатевого розмноження. Спори безстатевого розмноження (конідії) утворюються на гаплоидном міцелії екзогенно, тобто зовнішньо, отшнуровиваясь на верхівках конидиеносцев. Статевий процес, типовий для аскомікот, – гаметангиогамія. Деякі види аскомікот гомоталломни, інакше кажучи, здатні до самозапліднення, тобто до статевого процесу в межах одного штаму. Більш звичайні гетероталломние аскомікоти, для статевого розмноження яких потрібно зближення міцеліальних ниток протилежної «фізіологічного знака» різних талломов.

Посилання на основну публікацію