Віддалена гібридизація

Відновлення плідності капустяно-редечного гібрида:

  • 1-капуста;
  • 2-редька;
  • 3, 4-капустяно-редечний гібрид.

Віддалена гібридизація – це схрещування рослин, що відносяться до різних видів. Віддалені гібриди зазвичай стерильні, так як у них порушується мейоз (два гаплоїдних набори хромосом різних видів не можуть кон’юговатися) і, отже не утворюються гамети.

Методика подолання безпліддя у віддалених гібридів була розроблена в 1924 році радянським вченим Г. Д. Карпеченко. Він поступив таким чином. Спочатку схрестив редьку (2n = 18) і капусту (2n = 18). Диплоїдний набір гібрида дорівнював 18 хромосомами, з яких 9 хромосом були «редечного» і 9-«капустяними». Отриманий капустяно-редечний гібрид був стерильним, оскільки під час мейозу «редечні» і «капустяні» хромосоми не кон’юговані.

Далі за допомогою колхіцину Г. Д. Карпеченко подвоїв хромосомний набір гібрида, поліплоїдії став мати 36 хромосом, при мейозі «редечні» (9 + 9) хромосоми кон’юговані з «редечними», «капустяні» (9 + 9) з «капустяними». Плідність була відновлена. Таким способом були отримані пшенично-житні гібриди (тритикалі), пшенично-пирійні гібриди та ін. Види, у яких відбулося об’єднання різних геномів в одному організмі, а потім їх кратне збільшення, називаються аллополіплоїди.

Посилання на основну публікацію