Вид, його структура, критерії виду

Види реально існують, але розвитку немає (К. Лінней, поч. XVIII ст.).

Видів немає, вони – плід уяви, але історичний розвиток в природі є (Ламарк, середина XVIII ст.).
Види реально існують, відносно постійні і є результатом історичного розвитку (Дарвін, 1856р.)
Вид – це сукупність особин, які мають спадковим подібністю морфологічних, фізіологічних і біологічних особливостей, вільно схрещуються і дають плідне потомство, пристосованих до певних умов життя н які у природі певну область – ареал. (Сучасне визначення виду)

Кожен вид займає більш-менш великий ареал. Іноді він порівняно невеликий: для видів, що мешкають в Байкалі, він обмежується озером. Чорна та біла ворони займають великі території.
Особи будь-якого виду розподілені всередині видового ареалу нерівномірно. Тому вигляд розглядається, як сукупність окремих груп організмів – популяцій.
Реально вид існує у вигляді популяції.

Популяція – одиниця еволюції. У ній відбуваються всі первинні еволюційні процеси: дивергенція (розбіжність ознак) і конвергенція (схожість ознак), що призводить до утворення нових угруповань особин всередині виду, нових популяцій, підвидів, видів.

Посилання на основну публікацію