Великі півкулі головного мозку

Передній мозок у людини складається з сильно розвинених півкуль і з’єднує їх середній частині. Права і ліва півкулі відділені одна від одної глибокою щілиною, на дні якої лежить мозолисте тіло. Поверхня великих півкуль утворена сірою речовиною – корою, під якою знаходиться біла речовина з підкірковими ядрами. Загальна поверхня кори великих півкуль становить 2000-2500 см2, товщина її 2,5-3 мм. У ній налічується від 12 до 18 млрд нейронів, розташованих шістьма шарами. Більше 2/3 поверхні кори приховано в глибоких борознах між опуклими звивинами. Три головні борозни – центральна, бічна і тім’яно- потилична – ділять кожну півкулю на чотири частки: лобову, тім’яну, потиличну і скроневу.

Нижня поверхня півкуль і стовбурова частина мозку називається основою мозку.
Щоб зрозуміти, як функціонує кора великих півкуль головного мозку, потрібно згадати, що в організмі людини є велика кількість різноманітних рецепторів, здатних вловлювати самі незначні зміни в зовнішній і внутрішній середовищі.

Рецептори, розташовані в шкірі, реагують на зміни у зовнішньому середовищі. У м’язах і сухожиллях знаходяться рецептори, що сигналізують в мозок про ступінь натягу м’язів, рухах суглобів. Є рецептори, що реагують на зміни хімічного і газового складу крові, осмотичного тиску, температури та ін У рецепторі роздратування перетворюється на нервові імпульси. По чутливих нервових шляхах імпульси проводяться до відповідних чутливих зонах кори головного мозку, де і формується специфічне відчуття – зорове, нюхові та ін

Функціональну систему, що складається з рецептора, чутливого проводить шляху і зони кори, куди проектується даний вид чутливості, І. П. Павлов назвав аналізатором.
Аналіз і синтез отриманої інформації здійснюється в строго певній ділянці – зоні кори біль –
Найважливіші зони кори – рухова, чутлива, зорова, слухова, нюхова.
Рухова зона розташована в передній центральній звивині попереду центральної борозни лобової частки, зона шкірно -м’язової чутливості – позаду центральної борозни, в задній центральній звивині тім’яної частки. Зорова зона зосереджена в потиличній зоні, слухова – у верхній скроневій звивині скроневої частки, нюхова і смакова – у передньому відділі скроневої частки.
Діяльність аналізаторів відображає в нашій свідомості зовнішній матеріальний світ. Це дає можливість ссавцям пристосовуватися до умов шляхом зміни поведінки. Людина, пізнаючи природні явища, закони природи і створюючи знаряддя праці, активно змінює зовнішнє середовище, пристосовуючи її до своїх потреб.

Кора великих півкуль виконує функцію вищого аналізатора сигналів від усіх рецепторів тіла і синтезу відповідних реакцій у біологічно доцільний акт. Вона є вищим органом координації рефлекторної діяльності і органом придбання тимчасових зв’язків – умовних рефлексів. Кора виконує асоціативну функцію і є матеріальною основою психологічної діяльності людини – пам’яті, мислення, емоцій, мови і регуляції поведінки.

Провідні шляхи головного мозку пов’язують його частини між собою, а також зі спинним мозком (висхідні і низхідні нервові шляхи), так що вся центральна нервова система функціонує як єдине ціле.

Посилання на основну публікацію