Велике коло кровообігу

Шлях крові від лівого шлуночка серця до правого передсердя називають великим колом кровообігу. Лівий шлуночок, скорочуючись, виштовхує насичену киснем кров в саму велику артерію тіла – аорту. Гілки аорти направляються до всіх тканин і органів, де вони розгалужуються до капілярів. З капілярів великого кола кровообігу до всіх клітин і тканин тіла надходять кисень, поживні речовини і гормони, а з клітин в капіляри переходять продукти обміну, в тому числі і вуглекислий газ. При цьому кров, яка віддала кисень і містить вуглекислий газ, стає венозною кров’ю. Капіляри зливаються в венули, які збираються в дрібні, а потім і у великі вени. Венозна кров від тулуба, нижніх кінцівок, органів черевної та грудної порожнин через великий посудину – нижню порожнисту вену – надходить у праве передсердя. У цей передсердя через верхню порожнисту вену венозна кров відтікає від органів голови, шиї і верхніх кінцівок.

Артерії великого кола кровообігу. Аорта виходить з лівого шлуночка серця. У аорти виділяють висхідну частину, дугу і спадну частина, від яких відходять гілки до органів і частин тіла (табл. 11). Від початку висхідної частини аорти відходять права і ліва вінцеві артерії, розгалужуються в стінках серця. Дуже великі гілки беруть початок від дуги аорти. Це плечеголовной стовбур, а також ліва загальна сонна і ліва підключична артерії, що постачають артеріальною кров’ю органи і тканини голови, шиї, правої і лівої верхніх кінцівок. Права загальна сонна артерія і права підключична артерія відходять від плечеголовного стовбура. Загальні сонні артерії направляються вгору по боках від трахеї та стравоходу. На рівні верхнього краю гортані загальна сонна артерія ділиться на внутрішню і зовнішню сонні артерії. Внутрішня сонна артерія проходить через сонний канал скроневої кістки всередину черепа і разом з хребетної артерією (гілкою підключичної артерії) постачає кров’ю головний мозок. Таким чином, до головного мозку підходять чотири великі артерії – дві внутрішні сонні і дві хребетні артерії. Зовнішня сонна артерія розгалужується на ряд гілок, які постачають кров’ю зовнішні відділи голови, в тому числі всю лицьову частину, і верхні відділи шиї. Підключичної артерія ліворуч відходить від дуги аорти, праворуч – від плечеголовного стовбура. Гілки підключичної артерії йдуть до органів і тканин шиї, надпліччя, передньої грудної стінки. На рівні I ребра підключичної артерія переходить в пахвову артерію (рис. 86). Пахвова артерія, а потім наступні за нею артерії верхньої кінцівки – плечова, ліктьова, променева артерії віддають до шкіри, м’язів, кісток, суглобів численні гілки.

Низхідна частина аорти ділиться на грудну і черевну частини. Грудна частина аорти розташована на хребті ліворуч від серединної лінії. Вона постачає кров’ю стінки грудної порожнини і знаходяться в ній органи.

Черевна аорта постачає кров’ю органи черевної порожнини (шлунок, печінка, тонку і товсту кишки, нирки). Від черевної аорти відходять короткий черевний стовбур, довгі верхня і нижня брижових артерії, права і ліва ниркові, а також поперекові артерії і артерії до статевих залоз.

На рівні IV поперекового хребця черевна частина аорти ділиться на праву і ліву загальні клубові артерії, кожна з яких в порожнині тазу, у свою чергу, поділяється на внутрішню і зовнішню клубові артерії (рис. 87). Від внутрішньої клубової артерії відходять численні гілки до стінок і органів тазу. Від довгої зовнішньої клубової артерії відходять гілки до стінок тазу і до передньої черевної стінки. Потім ця артерія переходить в стегнову артерію. Стегнова артерія продовжується в підколінну артерію, за нею йде передня і задня більше – гомілкові артерії, які своїми численними гілками постачають кров’ю шкіру, м’язи, кістки, суглоби нижньої кінцівки.

Багато артерії у певних місцях лежать поверхнево, під шкірою і можуть бути промацати. У цих місцях легко визначається пульс. У випадках кровотечі артерію можна притиснути до лежачої глибше кістки і цим зупинити кровотечу (рис. 88). Відня великого кола кровообігу. Відня великого кола кровообігу поділяють на три системи: система верхньої порожнистої вени, система нижньої порожнистої вени, система ворітної вени печінки. Верхня порожниста вена – це короткий широкий венозний посудину. Вона утворюється завдяки злиттю правої і лівої плечеголовная вен на рівні рукоятки грудини. Потім верхня порожниста вена опускається вниз і впадає в праве передсердя. На шляху до серця у верхню порожнисту вену впадає велика непарна вена, що збирає кров від стінок грудної та черевної порожнин. Кожна плечеголовная вена, у свою чергу, формується з двох венозних судин: внутрішньої яремної і підключичної вен. Внутрішня яремна вена несе кров від органів і тканин голови та шиї.

Підключична вена збирає кров від органів і тканин шиї, плечового пояса і верхньої кінцівки. Відня верхньої кінцівки поділяються на поверхневі (підшкірні) вени і глибокі вени, які лежать поруч з артеріями. Підшкірні вени, мають назви відповідно своєму розташуванню, наприклад латеральна і медіальна підшкірні вени руки. Глибокі вени прилягають до артерій, як правило, попарно. Називають ці вени – супутниці, як і артерії, з урахуванням їх розташування в тілі людини (ліктьові, променеві, плечові вени).

Нижня порожниста вена лежить на задній черевній стінці справа від аорти. Утворюється вена на рівні IV поперекового хребця із з’єднання правої і лівої загальних клубових вен. Потім нижня порожниста вена піднімається вгору, де вона проходить через діафрагму і впадає знизу в праве передсердя. У черевній порожнині в нижню порожнисту вену впадають поперекові, нижні діафрагмальні, ниркові, надниркові, печінкові вени, а також вени яєчка (яєчника).

Кожна загальна клубова вена утворюється при злитті внутрішньої і зовнішньої клубових вен. Внутрішня клубова вена збирає кров від органів і стінок тазу. Зовнішня клубова вена є продовженням стегнової вени, в яку надходить кров з поверхневих і глибоких вен нижньої кінцівки (великої і малої підшкірних вен ноги, підколінної, передніх і задніх великогомілкової вен).

У черевній порожнині є також система ворітної вени, яка утворюється з злиття селезінкової, верхньої та нижньої брижових вен. Воротна вена збирає кров із стінок шлунка, тонкої і товстої кишок. Ця кров багата поживними речовинами, вона проходить через печінку, а потім по печінковим венах вливається в нижню порожнисту вену.

Між притоками верхньої та нижньої порожнистих вен, ворітної вени в стінках грудної та черевної порожнин, а також у стінках ряду органів (стравоходу, прямої кишки) є численні сполуки – анастомози. По анастомозу кров може перерозподілятися, відтікати в різних напрямках, якщо виникають перешкоди току крові за основними венах.

При пошкодженні поверхневих вен може наступити венозна кровотеча. У цьому випадку поверхневу вену потрібно на короткий час притиснути пальцем, а потім накласти пов’язку, що давить або палять. Таким же способом на кінцівки можна зупинити і артеріальна кровотеча.

Посилання на основну публікацію