Вчення про флори

Флорою (від лат. Флора – богиня квітів і весни) називають сукупність видів рослин (а також таксонів більш високого рангу, до яких ці види відносяться), що мешкають на певній території. Можна тому говорити про флору окремого району, області, країни або будь-якого фізико-географічного регіону (наприклад, флора Кавказу, флора Росії, флора Австралії і т. П.).

Нерідко під флорою мають на увазі також список рослин, зазначених на даній території. Поняття «флора» теоретично охоплює всі рослини певній території, але на практиці частіше поширюється тільки на судинні рослини. Якщо мова йде про флору мохів, то говорять про бріофлори, якщо про флору водоростей – альгофлори і т. П.

Обсяг флори визначається багатством видового складу, яке, однак, тісно залежить від величини простору, де ця флора мешкає. Основу більшості флор складають види, що знаходяться у відносній рівновазі з сучасними умовами існування. Види, що знаходяться в рівновазі з умовами існування в основних місцях проживання території флори, активно квітучі, плодоносні, інакше кажучи, процвітаючі, представляють, її основне ядро. Винятком є релікти і новітні елементи флори.

Флори окремих регіонів дуже нерівноцінні по їх видовим складом і багатства. Це пов’язано з історією їх формування в минулому і сучасними умовами проживання, головним чином з кліматом, грунтами та конкуренцією інших видів. Багатство флори відображає кількість складають її видів. Найчастіше, чим ширший видовий склад, тим більше таксонів вищого, ніж вид, рангу включає флора.
Порівняння видового багатства – початковий етап роботи при зіставленні будь-яких флор.

Найбільш багаті видами флори тропічних країн. У міру віддалення від екваторіальній області число видів швидко зменшується. За приблизними підрахунками, на території Індонезії мешкає близько 35 тис. Видів судинних рослин, а флора територій, що примикають до Амазонці і її притоках (Південна Америка), становить приблизно 30 тис. Видів. На невеликій території В’єтнаму зустрічається не менше 10 тис. Видів рослин, а на величезній території колишнього СРСР – трохи більше 20 тис. У Гренландії зростає приблизно 460 видів, на Шпіцбергені 130, а в Антарктиді (точніше на островах поблизу Антарктичного материка) знайдені лише 3 виду покритонасінних.

Рівнинні флори в середньому менш багаті, ніж аналогічні флори гірських країн, що пов’язано з більшою вирівняність фізико-географічних умов на рівнинах. Число видів в межах рівнини різко знижується зі збільшенням сухості. На складі флори, крім нині діючих умов середовища, відображаються і умови середовища минулих епох. В основі вивчення флори лежить виявлення її видового складу, тобто її інвентаризація. Ступінь вивченості різних флор неоднакова, Це пов’язано зі ступенем доступності того чи іншого регіону, багатством флори, сезонністю розвитку рослинності і т. Д. Ряд флор вивчений дуже повно і їх подальше дослідження майже нічого не додає до вже відомого списку видів. Це властиво флори ряду невеликих країн Західної Європи. Навпаки, при вивченні щодо маловідомих тропічних флор щорічно виявляються сотні нових видів.

Інвентаризація флори здійснюється на основі гербарних матеріалів, зібраних під час експедиційних обстежень, а також з урахуванням польових експедиційних спостережень. Один із шляхів дослідження складу флори, а також порівняльного вивчення флор є метод так званих конкретних флор, розроблений російським ботаніком А. І. Толмачовим (1903-1979). Під конкретної флорою мається на увазі цілком однорідна, диференційована тільки екологічно флора обмеженою (мінімальної) частини земної поверхні. Площі таких конкретних флор, які використовуються для їх вивчення, різні і залежать від ступеня розчленованості рельєфу різноманітності грунтових умов даної території. При вивченні конкретної флори виявляються і обстежуються всі основні місцеперебування, характерні для території її поширення.

Посилання на основну публікацію