Утворення умовних рефлексів

Для утворення умовних рефлексів необхідні певні умови.
1. Наявність двох подразників – індиферентного і безумовного. Це пов’язано з тим, що адекватний подразник викличе безумовний рефлекс, а вже на його базі буде вироблятися умовний. Індиферентний подразник гасить орієнтовний рефлекс.
2. Певне поєднання в часі двох подразників. Спочатку має включитися індиферентний, а потім безумовний, причому проміжне час має бути постійним.
3. Певне поєднання за силою двох подразників. Індиферентний – пороговий, а безумовний – сверхпорогове.
4. Повноцінність ЦНС.
5. Відсутність сторонніх подразників.
6. Багаторазове повторення дії подразників для виникнення домінантного вогнища збудження.
В основі механізму утворення умовних рефлексів лежить принцип формування тимчасової нервової зв’язку в корі великих півкуль. І. П. Павлов вважав, що тимчасова нервова зв’язок утворюється між мозковим відділом аналізатора і кірковим представництвом центру безумовного рефлексу за механізмом домінанти. Е. Асратян припустив, що тимчасова нервова зв’язок утворюється між двома короткими гілками двох безумовних рефлексів на різних рівнях ЦНС за принципом домінанти. П. К. Анохін поклав в основу принцип іррадіації збудження по всій корі великих півкуль за рахунок конвергенції імпульсів на полімодальних нейронах. За сучасними уявленнями в цьому процесі беруть участь кора і підкіркові освіти, оскільки в дослідах на тваринах при порушенні цілісності умовні рефлекси практично не виробляються. Таким чином, тимчасова нервова зв’язок – це результат інтегративної діяльності всього головного мозку.
В експериментальних умовах доведено, що освіта умовного рефлексу відбувається в три етапи:
1) знайомство;
2) вироблення умовного рефлексу після погашення дії орієнтовного;
3) закріплення виробленого умовного рефлексу.
Закріплення відбувається у дві стадії. Спочатку умовний рефлекс виникає і на дію схожих подразників через іррадіації збудження. Через невеликий проміжок часу виникає вже тільки на умовний сигнал, оскільки відбувається концентрація процесів збудження в області проекції в корі великих півкуль.

Посилання на основну публікацію