Утворення нових видів організмів як результат еволюції

Головна умова утворення нових видів організмів – ізоляція. У результаті її припиняється обмін генами між особинами ізольованою і рештою популяціями. Це призводить до поступової зміни ознак у особин ізольованої популяції, що веде до перетворення її в один або декілька нових видів (рис. 166).

Отже, утворення нових видів організмів, або видоутворення – це процес перетворення окремих генетично ізольованих популяцій вихідного виду в нові види. Залежно від характеру бар’єрів, що перешкоджають схрещуванню особин, розрізняють два способи видоутворення – географічне і екологічне.

Географічне видоутворення. Пов’язано зі зміною ареалу вихідного предкового виду. У ролі бар’єрів для схрещування особин виступають різні географічне фические об’єкти: простори суші або моря, гірські хребти, пустелі і т. П. Географічне видоутворення здійснюється двома шляхами: розселенням особин популяції на нові території або поділом колишнього ареалу проживання популяції на окремі ізольовані частини. В результаті цього утворюються географічні підвиди вихідного виду, які стають родоначальниками самостійних нових видів організмів.

Прикладом географічного видоутворення шляхом розселення особин на нові території проживання служить поява двох видів чайок: сріблястою і квочка (рис. 167). Предковой формою цих двох видів був один вид чайок, який існував кілька сотень тисяч років тому в районі сучасного Берингової протоки (позначено на малюнку хрестиком). Від нього шляхом розселення на схід і на захід відбулося утворення кількох географічних підвидів чайок (Арель підвидів позначені на малюнку), від яких сформувалися два нових види.

Прикладом географічного видоутворення шляхом поділу колишнього ареалу виду на кілька ізольованих частин служить появленіятрех відовландишей (рис. 168). Вихідний предковий тип існував кілька мільйонів років тому в широколистяних лісах Євразії. У зв’язку з заледенінням єдиний ареал цього виду, виявилося розірваним на кілька частин. Конвалія зберігся лиш на лісових територіях, які уникли заледеніння: в центрі і на півдні Європи, в Закавказзі і на півдні Далекого Сходу. Від цих збережених популяцій згодом утворилося три самостійних види конвалій, що розрізняються величиною листя і забарвленням віночків квіток.

Екологічний видоутворення. Пов’язано зі зміною умов проживання вихідного предкового виду. У ролі бар’єрів для схрещування особин виступають відмінності в умовах проживання ізольованих популяцій. Внаслідок цього утворюються екологічні підвиди, які стають родоначальниками нових видів організмів.

Приклад екологічного видоутворення – поява декількох видів в роду Лютик, які ростуть в місцях з різною вологістю (рис. 169).

Екологічний видоутворення спостерігають і серед тварин. Так, у зозулі звичайної існує кілька екологічних підвидів, що розрізняються забарвленням шкаралупи яєць (рис. 170). Відомо, що зозуля відкладає яйця в гнізда дрібних видів горобиних птахів, залишаючи своє потомство на виховання прийомним батькам. Це явище називають гніздовим паразитизмом. Кожен екологічний підвид зозулі віддає перевагу «своєму» увазі горобиних птахів. Відповідно до цього по-різному забарвлені і яйця цих підвидів – залежно від птахів того виду, на яких вони паразитують.

Таким чином, утворення нових видів організмів йде за схемою: популяції вихідного виду організму >> географічні, або екологічні підвиди >> нові види організмів

З утворенням нових видів еволюція не припиняється. Вона веде до виникнення нових і нових видів рослин, тварин та інших організмів, що утворюють над видові систематичні групи – пологи, сімейства, порядки, загони, класи, відділи, типи.

Посилання на основну публікацію