Умовні рефлекси вищих порядків

Можна утворити новий умовний рефлекс не тільки при підкріпленні безумовним, але і умовним, міцно укріпленим рефлексом (Г. П. Зелений, 1909). Такий рефлекс називається рефлексом другого порядку, а основний, міцний рефлекс, підкріплюваний безумовним подразником, називається рефлексом першого порядку. Для цього необхідно, щоб новий, раніше байдужий подразник, припинявся за 10-15 с до початку дії умовного подразника умовного рефлексу першого порядку. Новий індиферентний подразник повинен бути значно слабкіше основного подразника рефлексу першого порядку. Тільки за такої умови новий подразник стає значним і постійним умовним подразником умовного рефлексу другого порядку. При раздражителях середньої фізіологічної сили цей інтервал між двома виробленими подразниками дорівнює приблизно 10 с. Наприклад, був вироблений міцний харчової рефлекс на дзвінок. Якщо після цього показувати собаці чорний квадрат і потім, прибравши його, через 10-15 с дати дзвінок (не підкріплені останній їжею), то після кількох таких сполучень показиванія чорного квадрата і застосування неподкрепляемих дзвінка чорний квадрат стає умовним харчовим подразником, незважаючи на те, що його показ ніколи не супроводжувався їжею і підкріплювався лише умовним подразником – дзвінком.

При дії вторинного умовного харчового подразника у собаки не вдається утворити рефлекс третього порядку. Такий рефлекс утворюється у собаки тільки в тому випадку, якщо умовний рефлекс першого порядку був вироблений на основі оборонного рефлексу, при підкріпленні сильним електричним струмом, прикладеним до шкіри. У звичайних умовах оборонного рефлексу четвертого порядку у собак виробити не вдається. Рефлекси вищих порядків забезпечують більш досконале пристосування до умов життя. У дітей утворюються умовні рефлекси сьомого і більш високих порядків.

Посилання на основну публікацію