Тварини і людина

Світ тварин завжди мав і має дуже велике значення для людини. Наші далекі предки добре знали особливості життєдіяльності диких звірів, птахів, риб. Це й зрозуміло: адже життя людей багато в чому залежала від полювання і рибальства. М’ясо здобутих на полюванні тварин було одним з основних джерел їжі. З шкур убитих звірів виготовляли одяг, з кісток – ножі, скребки, голки, наконечники копій. Сухожилля використовували при шиття шкур замість ниток і як тятиви для лука. Вивчивши повадки диких звірів, стародавні люди зуміли приручити деяких з них. Першим домашнім тваринам стала собака, яку використовували як помічника на полюванні. Пізніше з’явилися домашні свині, рогата худоба, домашні птахи. З розвитком цивілізації вплив людини на природу все більш посилюється.
До XX в. в результаті хижацького промислу та величезного розмаху господарської діяльності людини, наприклад вирубування лісів, будівництва гідростанцій, розширення посівних площ, багато дикі тварини опинилися в скрутних умовах існування, зменшилася їхня чисельність, деякі види стали рідкістю, а інші зникли. Виникла необхідність в їх охороні.
Тварини, як і раніше грають дуже важливу роль у забезпеченні населення Землі продуктами харчування і сировиною для промисловості. Значну частку продуктів харчування, а також шкіру, віск, шовк, шерсть і іншу сировину людина отримує від домашніх тварин. Промисел риби, ракоподібних та молюсків також має велике значення для отримання харчових продуктів, вітамінів і лікарських речовин. З відходів промислу готують кормову муку для відгодівлі худоби і добрива.

Багато тварин, наприклад птиці та хижі комахи, відіграють важливу роль у знищенні шкідників культурних і цінних дикорослих рослин. Відомо багато тварин, що завдають шкоди господарству людини. Серед них різні шкідники культурних рослин, а також види, що знищують запаси продуктів харчування, які пошкоджують продукти харчування та вироби промислового виробництва. Існують також тварини, що викликають паразитарні хвороби, наприклад малярію, глистяні захворювання, коросту та інші. Деякі тварини є переносниками збудників хвороб. Так, воші переносять збудників висипного тифу, комарі – збудників малярії, блохи – збудників чуми.

 

Тваринний світ – важлива складова частина природного середовища. Турбота про нього служить основою його розумного використання. Знаючи особливості будови і життєдіяльності окремих видів тварин, їх роль у природі, людина може охороняти корисні, рідкісні та зникаючі види, сприяти збільшенню їх чисельності або обмежувати розмноження шкідників сільського господарства, переносників та збудників хвороб. У нашій країні турботі про тваринний світ надається велике державне значення. Рідкісні та зникаючі види тварин нашої країни занесені до Червоної книги.
Запитання і завдання
1. Як стародавня людина використовував диких тварин?
2. Яка тварина і чому людина приручила першу?
3. Яких домашніх тварин ви знаєте? Як їх використовує людина?
4. Як ви думаєте, чи всі тварини корисні? Які тварини приносять людині шкоду; викликають у людини небезпечні захворювання?
5. Як людина охороняє природу? Чи потрібно охороняти тварин, з якими людина безпосередньо не пов’язаний?
6. Чому важливо зберігати різноманіття видів тварин на Землі?
7. Складіть таблицю «Значення безхребетних тварин у житті людини» (робота в малих групах).
8. Складіть розгорнутий план параграфа.

Посилання на основну публікацію