Трансгенні технології

Використання технології клітинних культур сприяло розвитку генно-інженерних методів стосовно до тварин і особливо рослинам, т. К. Значно полегшила процедуру створення організмів, що містять гени, запозичені у неспоріднених видів. Такі організми називають трансгенними, а процес перенесення генів від одного організму до іншого трансгенезу.

Трансгенезу починається зі створення ДНК, що містить структурний ген, що кодує необхідний білок. Потім цю ДНК впроваджують в клітини, що ростуть на живильному середовищі. У тих випадках, коли ДНК виявляється в ядрі (а вона потрапляє не в усі клітини і не у всіх клітинах досягає ядра), вона вбудовується в хромосоми. Не завжди така вмонтовувані буває успішною: впроваджений ген може виявитися неактивним, або його вбудовування порушує нормальну роботу лежать поруч районів хромосом. Тому перенесення і вбудовування чужорідних генів здійснюють на клітинних культурах, де спочатку з допомогою спеціальних методів вибирають ті клітини, у яких вбудований ген, з одного боку, транскрибується, а з іншого – не порушує нормальну активність клітинного ядра. Тільки ці клітини використовують для створення цілого організму.

Процедура отримання трансгенних рослин або тварин є досить складною, але вона все ширше починає впроваджуватися в селекційний процес під назвою біотехнології. В даний час в багатьох країнах створені потужні біотехнологічні фірми для отримання трансгенних рослин і тварин
Уже створені трансгенні рослини, стійкі до різних факторів. Наприклад, отримані рослини, в які введено ген білка-токсину (грец. Toxikon – отрута), що знищує комах-шкідників. Цей ген узятий з ДНК бактерії. Його впровадження в рослинні клітини дозволяє трансгенних рослин виробляти токсин і самому захищати себе від комах-шкідників.

Шляхом трансгенеза в культурні рослини вводять гени білків, що знижують чутливість до гербіцидів (лат. Herba – трава і caedo – вбиваю). Такі рослини виявляються стійкими до дії гербіциду і не страждають при обробках, в той час як поруч зростаючі бур’яни гинуть.
Використання трансгенеза у ссавців йде більш повільними темпами, тому що організм ссавців розвивається тільки в материнському організмі і тільки з запліднених яйцеклітин. Проте, вже створені трансгенні тварини, які разом з молоком виробляють білки, необхідні людині в якості ліків. Для цього виділяють запліднені яйцеклітини (чи незапліднені, тоді виробляють їх запліднення в пробірці), впроваджують в них ДНК, потім знову вводять в статеві шляхи самок тварин.

Посилання на основну публікацію