Токи дії серця і електрокардіографія

Токи дії серця мають дуже мале напруга, що вимірюється в сотих і тисячних частках вольта, і уловлюються особливими приладами, за допомогою яких їх можна записати. Ця запис позначається як електрокардіограма.

Так як серце розташоване в грудній клітці несиметрично, то лінії струму, які виходять з основи серця, передаються в праву руку, а вихідні з верхівки серця – в ліву руку.
Застосовують три відведення струмів дії серця: 1) від правої і лівої руки, 2) від правої руки і лівої ноги, 3) від лівої руки і лівої ноги.

Якщо одночасно записувати струми дії серця і тиск в порожнинах серця, то можна визначити, якій фазі в роботі серця відповідають зубці. Зубець Р пов’язаний з систолой передсердь, а зубці Q; R; S; T – з систолой шлуночків.

А. Ф. Самойлов встановив, що електрокардіограма залежить від індивідуальності організму, від розмірів і положення серця в грудній клітці і від його функціонального стану.
Для реєстрації біопотенціалів серця на великих відстанях застосовують телеелектрокардіографи.

Посилання на основну публікацію