Типи випробування сортів

Отримані нові сорти і гібриди проходять різні типи сортовипробування перед їхньою рекомендацією для впровадження у виробництво. Сортовипробування – це порівняння врожайності та інших біологічних і господарських ознак і властивостей даного сорту (гібрида) з відповідними показниками стандартного сорту (гібрида) за певною методикою.

Попереднє сортовипробування (початкове) здійснюється в селекційно-дослідній установі. Оцінюються кращі селекційні номери (потенційні сорти), виділені після випробування в контрольному розсаднику. Конкурсне сортовипробування (велика) проводиться в селекційно-дослідній установі. Виділені в попередньому сортовипробуванні сорти проходять конкурс між собою, порівнюються зі стандартом і кращими сортами інших селекційних установ. Після конкурсного сортовипробування сорту отримують остаточну оцінку і кращі з них, що перевершують стандартний сорт за комплексом ознак, передаються до державного сортовипробування. Конкурсне сортовипробування проводиться за методикою державного сортовипробування.

Виробниче сортовипробування здійснюється селекційно-дослідним закладом або державним сортодільницях в виробничих умовах. Виробниче випробування організовується для одного-двох кращих сортів з конкурсного стаціонарного сортовипробування або перспективних сортів з конкурсного стаціонарного сортовипробування.

Динамічне сортовипробування здійснює оцінку сортів по динаміці накопичення врожаю протягом вегетації. Воно застосовується для культур, у яких важливий не тільки загальний (підсумковий) урожай, але і його величина в окремі періоди вегетації: картопля, овочеві, кукурудза на силос, кормові коренеплоди і т. Д. Міжстанційне сортовипробування (зональне, екологічне) проводиться в різних екологічних умовах для всебічної та оперативної оцінки нових сортів, переданих одним селекційно-дослідним закладом іншому.

Спеціальне сортовипробування – динамічне і зональне сортовипробування, а також сортовипробування, що проводиться на різних агрофонах (різні види і дози добрив, норми висіву, строки посіву, полив і т. Д.) З метою встановлення характеру реакції нових сортів на варіювання факторів агрофона. Державне сортовипробування проводиться на державних сортодільницях Державною комісією з сортовипробування сільськогосподарських культур. Воно організовується в суворій відповідності до затверджених методик. За результатами державного сортовипробування проводиться районування нових сортів і гібридів.

Посилання на основну публікацію