Типи нервової системи і темпераменти

І. П. Павлов вважав, що чотири типи нервової системи, встановлені в дослідах на тваринах, приблизно збігаються з класичною схемою темпераментів, встановленої на людях ще Гіппократом.

Перший тип приблизно відповідає холерику, другий – флегматику, третій – сангвинику і четвертий – меланхолікові. Темперамент характеризується головним чином силою нервового, а отже, і психічного процесів, взаємовідношенням збудження і гальмування і швидкістю їх перебігу. Однак темперамент людини не рівнозначний типу його нервової системи. Темперамент людини, безсумнівно, пов’язаний з властивостями нервової системи, що характеризують тип. Але форми поведінки людини визначаються не окремими подразниками, а явищами, предметами і людьми, які мають певне об’єктивне значення і викликають з боку людини те чи інше ставлення до себе, обумовлене його вихованням, переконаннями, світоглядом. Тому при характеристиці темпераменту людини необхідно враховувати не тільки функціональні особливості його нервової системи, а передусім умови його життя в суспільстві певної історичної епохи та її практичної діяльності.

Необхідно врахувати, що тільки у небагатьох людей є зазначені чотири темпераменту у відносно чистому вигляді. У більшості риси різних темпераментів поєднуються.

Посилання на основну публікацію