Типи клітинної організації – конспект

Є велика різноманітність клітин, які розрізняються за розмірами і формою, структурним і ультраструктурні, хімічним та іншими ознаками. Головних типів клітинної організації два – Прокар-тичний і еукаріотичний. Різниця між ними вбачають у тому, що в першому випадку – це відносно просто влаштовані клітини зі складною фізіологією, а в другому – це клітини зі складною внутрішньою організацією. Вказуючи на порівняно складну або просту структуру (морфологію), мають на увазі насамперед компартментацію клітинного об’єму за допомогою мембран (див. П. 2.4.1) або її відсутність. Еукаріотичний тип представлений підтипом клітин одноклітинних організмів (найпростіші), і підтипом клітин багатоклітинних істот, а також тваринами, рослинними клітинами, клітинами грибів, лишайниками.

Клітинам прокариотического типу (рис. 2.1), до яких відносять бактерії і ціанобактерії (у більш ранніх систематиках синьо-зелені водорості), властиві малі розміри (0,5-5,0 мкм діаметром або довжиною) і відсутність відокремленого ядра (доядер-ні форми), так як спадковий матеріал – ДНК – НЕ відмежований від цитоплазми оболонкою і, отже, не укладено в окрему внутрішньоклітинну структуру. Молекули прокаріотіче-ської ДНК мають форму замкнутого кільця. Генетичний апарат

клітини представлений, як правило, однією хромосомою, хоча є винятки. У хромосомі прокаріот (нуклеоїд) немає білків основного характеру – гістонів, що вказує на відмінності в організації та регуляції генетичних функцій в клітинах прокариотического і еукаріотичного типів. До особливостей структури та функціонування апарату біосинтезу білка відносять менші розміри рибосом і їх субодиниць, поліцістронной формат транскрипції і трансляції. У цитоплазмі прокаріотів клітин за деяким винятком (пурпурні бактерії, ціанобактерії) не розвинена система мембран. Для прокаріот не типові внутрішньоклітинні переміщення цитоплазми (ци-Клоз) або амебоідное рух. Рухова активність деяких форм забезпечується джгутиками. Для прокаріот характерна швидка зміна поколінь. Час, необхо-

димое для утворення дочірніх клітин з материнської (час генерації), – десятки хвилин.

Сучасні прокаріоти – збірна група організмів. Відмінності відносяться до типу обміну речовин (аероби і анаероби, хе-моавтотрофи і фотоавтотрофи, хемогетеротрофи), середах проживання, серед яких є екстремальні за температурними, хімічними та іншим життєво важливим умовам, характером зв’язків в біоценозах (вільно існуючі форми, паразити, комменсали) . Виправдано висновок про виняткову еколо-

Посилання на основну публікацію