1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Типи і принципи клітинної організації. Еволюція клітини

Типи і принципи клітинної організації. Еволюція клітини

Клітини живих організмів можуть бути різними за формою (наприклад, у бактерій – кулясті, паличкоподібні, покручені, розгалужені), розмірами (від часток мкм до декількох см – яйцеклітини у птахів), функціям (самостійні одноклітинні, суворо диференційовані в багатоклітинних організмах).

Але всі вони подібні за хімічним складом, будовою, функціонуванню. Це свідчить про єдність походження всього живого на Землі, і є одним з доказів теорії еволюції.

За характером організації ДНК як матеріалу спадковості і мінливості всі клітини діляться на 2 основні групи: прокариотические (доядерние) і еукаріотичні (істинно ядерні).

Представники прокаріот: бактерії, синьо-зелені водорості.

Представники еукаріот: гриби, в т.ч. дріжджі і цвілі, рослини і тварини (багатоклітинні еукаріотичні організми).

Еукаріотичні клітини більші, краще вивчені, мають більш складну будову. Всі багатоклітинні складаються з клітин еукаріотичного типу.

ПОДІЛИТИСЯ: