Типи і періодизація онтогенезу

Розрізняють два типи онтогенезу: прямий і непрямий.

Прямий – нелічіночний (риби, птахи, плазуни, яйцеклітини багаті поживними речовинами, значна частина онтогенезу в яйці у зовнішньому середовищі) і внутрішньоутробний (ссавці, забезпечення життєвих функцій і розвитку зародка материнським організмом через плаценту, роль провізорних органів).

Непрямий – коли організм проходить через стадію личинки – зародка, здатного до самостійного існування (комахи, амфібії, голкошкірі), для цього типу онтогенезу характерний метаморфоз – перетворення в зрілу особину.

Етапи онтогенезу:

– Пренатальний (допологової, ембріональний) – організм не здатний до самостійного існування, розвивається всередині материнського організму і повністю залежить від нього;

– Постнатальний (післяпологовий, постембріональний) – самостійне харчування, пересування і т.д.

Найважливішою подією онтогенезу є можливість здійснення розмноження, за цією ознакою виділяють наступні періоди онтогенезу:

– Дорепродуктівний (особина не здатна до розмноження) поділяють на ембріональний і ювенільний;

– Репродуктивний (найбільш стабільний стан);

– Пострепродуктивном – пов’язаний зі старінням, характерно припинення участі в розмноженні, стійкість знижується. Розрізняють зовнішні ознаки старості (зниження еластичності шкіри, посивіння волосся, розвиток далекозорості) і внутрішні (зворотний розвиток органів, зниження еластичності кровоносних судин, порушення кровопостачання мозку, діяльності серця й ін.). Все це призводить до зниження життєздатності та підвищення ймовірності загибелі.

Смерть як біологічне явище – універсальний спосіб обмежити участь багатоклітинного організму в розмноженні, забезпечити зміну поколінь і еволюційний процес. Швидкість наростання і вираженість змін у процес старіння залежить від генотипу, умов життя, способу життя, в т.ч. харчування

Існують десятки гіпотез, що пояснюють механізми старіння. В даний час вчені розглядають в якості основних 2 причини старіння:

• знос біологічних структур внаслідок вікового накопичення помилок в клітинних механізмах під дією мутацій;

• генетично зумовлене руйнування.

Посилання на основну публікацію