1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Тип хордові

Тип хордові

Тип хордові (Chordata). Хордовими називають тварин, для яких характерна хорда або так звана спинна струна, що є опорою тіла, внутрішнім осьовим скелетом. Над хордою міститься центральна нервова система, під хордою – центральний орган кровообігу (серце). У більшості хордових у дорослому стані хорда більшою чи меншою мірою змінюється хребтом. Центральна нервова система представлена трубкою, передній відділ якої у більшості видів розростається і перетворюється в мозок. Під основним скелетом розміщений травний тракт. Передній відділ кишковика нижчих хордових має ряд зябрових щілин. У водних тварин вони зберігаються протягом усього життя, в наземних – тільки в ембріональному стані.

Водночас хордові мають ознаки, властиві і деяким типам безхребетних тварин. Зокрема, двобічна симетрія і метамерія (повторення одних і тих же органів – хребців, м’язових елементів, спинномозкових нервів, частково кровоносних судин) є спільною ознакою для хребетних червів і членистоногих, вторинна порожнина тіла, або целом, є також у кільчастих червів, голкошкірих; вторинний рот – ознака, спільна з голкошкірими.

Хордових відомо понад 52 тис. видів. Кількість описаних видів збільшується завдяки дослідженню Світового океану і важкодоступ-них регіонів суходолу, про видовий склад поки що немає повної інформації. Це стосується насамперед водних видів хордових. Тип хордових поділяють на три підтипи: покривники, безчерепні та хребетні.

Покривники, або личинкохордові (Tunicata, або Urochordata), -морські тварини, одиночні або колоніальні, невеликої довжини (0,350 см). Тіло покрите хітиноподібною оболонкою (тунікою). Живляться пасивно – фільтруючи велику кількість води. Відомо близько 1100 видів, з них у Чорному морі – 9 видів.

Безчерепні (Acrania) – примітивні тварини без черепа і головного мозку, тіло сегментовано. До них належать ланцетники – маленькі (1,5-8 см) веретеноподібні морські тварини з хвостовим плавцем у вигляді ланцета. У Чорному морі водиться два види.

Хребетні (Vertebrata, Craniota) – найвище організовані тварини. Тіло хребетних двобічносиметричне, осьовий скелет – хрящовий або кістковий хребет (звідси й назва). Поширені у всіх частинах Суходолу й Океану. Саме хребетні виявилися найпрогресивнішою гілкою з трьох підтипів хордових. З 52 тис. хордових близько 50 тис. видів належать до хребетних, які розподілені на сім класів: круглороті, хрящові риби, кісткові риби, земноводні (всіх їх об’єднують у групу анамній), плазуни, птахи і ссавці (об’єднують у групу амніот).

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Одноклітинні гриби