1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Тип найпростіші

Тип найпростіші

Тип найпростіші (Protozoa). До найпростіших належать одноклітинні організми, єдина клітина яких має досить складну будову. Це цілісний організм, який здатний вести самостійне життя. Деякі найпростіші можуть утворювати колонії та угруповання, з яких кожний організм виконує всю сукупність функцій (живлення, виділення тощо). Якщо у багатоклітинних організмів тіло складається з комплексів клітин, тканин і органів, які виконують певні функції, то в одноклітинних і колоніальних організмів окремі функції виконують частини однієї і тієї ж клітини, які мають назву органелл. З найпростіших найпримітивніші корненіжки, які не мають постійно зафіксованої форми тіла і пересуваються (ніби переливаючись з одного місця в інше) за допомогою так званих псевдоподій, джгутиків, війок. Інші найпростіші мають постійну форму тіла.

Найпростіші живляться, захоплюючи найдрібніші живі організми або пилинки органічної речовини всією поверхнею тіла або ж певною його ділянкою, яку називають гортанню. Одні з них хижаки, інші – травоїдні або всеїдні, ще інші – сапрофіти або паразити. Деякі види мають кремнієвий скелет (радіолярії) або раковинки з вуглекислого кальцію (фораменіфери), іноді з сірчанокислого стронцію або з органічних речовин, близьких до хітину. Оскільки раковини і скелети найпростіших не розчиняються у воді, то на морських глибинах вони можуть утворювати значні верстви відкладів.

Розмножуються найпростіші безстатевим і статевим шляхами. Одні організми діляться на дві або кілька частин, другі утворюють спори, треті – відгалуження. У деяких найпростіших простежують чергування поколінь – статевого і безстатевого. Такими є більша частина споровиків і деякі форамініфери. Найпростіші широко поширені у прісних водах, морях і в ґрунтах. Вони утворюють значну частину планктону і бентосу. В одному грамі ґрунту містяться десятки і сотні тисяч особин. Деякі живуть в організмах як сапрофіти, інші – як паразити. Одні з них ростуть у водоймах, солоність яких -до 15-20 %, інші, як деякі амеби та інфузорії, трапляються у термальних джерелах з температурою 40-50°С. Більшість найпростіших – це мікроскопічні організми (2-200 мкм). Максимальні розміри окремих видів можна побачити неозброєним оком, величина яких досягає 16 мм у діаметрі.

Серед найпростіших багато космополітичних форм і убіквістів, тобто форм, які трапляються у найрізноманітніших екологічних умовах. Деякі види мають обмежений ареал. Тепер відомо понад 30 тис. видів найпростіших, з них на території України поширено близько 1500 видів. Найпростіших поділяють на шість класів: саркодові, джгутикові, споровики, кнідоспоридії, мікроспоридії, інфузорії. Найпростіші здебільшого є кормом для тварин. Вони відіграють важливу роль у процесі самоочищення водойм, а також під час визначення віку гірських порід (фораменіфери) та формування осадових відкладів. Серед них є паразити – збудники багатьох захворювань людини. Протистологія – наука, що вивчає найпростіші типи тварин.

ПОДІЛИТИСЯ: