1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Тип кишковопорожнинні

Тип кишковопорожнинні

Тип кишковопорожнинні (Coelenterata, Cnidaria) – винятково водні тварини, здебільшого морські, одні з них вільно плавають (медузи), інші ведуть прикріплений спосіб життя (поліпи). Це двошарові тварини, між стінками тіла яких наявна драглиста речовина – мезоглей. Тіло має радіально-симетричну форму діаметром від одного міліметра до одного метра, довжина щупальців деяких видів – 30 м.

У більшості кишковопорожнинних на тілі, особливо на щупальцях, є пристосування для захисту і нападу – жальні клітини кнідобласти. Багато видів мають вапняковий або роговий скелет. Перетравлення їжі відбувається в так званій гастральній порожнині. Нервова система має вигляд безладно розкиданих нервових клітин, з’єднаних між собою відростками. Таку нервову систему називають дифузною.

Для кишковопорожнинних характерне нестатеве (пупкування) і статеве розмноження, часто з чергуванням поколінь. Живляться тваринною їжею, захоплюючи здобич щупальцями. Живуть на різних глибинах, прикріплені види часто об’єднуються в колонії, утворюючи коралові рифи. У деяких випадках серед колоніальних форм простежується розподіл функцій між особинами колонії. Таке явище називають функціональним поліморфізмом. Кишковопорожнинні значною мірою здатні до регенерації. Гідру, наприклад, можна протерти через сито, і невеликі групи клітин можуть утворити новий організм.

Відомо близько 9 тис. видів кишковопорожнинних, з них 44 види – у Чорному морі. Цей тип поділяють на три класи: гідрозої, коралові поліпи і сцифомедузи. Реброплавів, яких раніше зачисляли до кишковопорожнинних, виокремлено в окремий тип. Коралові поліпи, наприклад, відіграють важливу роль у формуванні рифопо-дібних підводних і надводних форм морського рельєфу: берегових і бар’єрних рифів, а також атол. Таким рифом міоценового періоду є, зокрема в Україні, товтри. Відклади товтр використовують як будівельний матеріал, а також як вапняк для цукрової промисловості, що завдає великої шкоди цьому унікальному ландшафтові. Червоні і чорні корали високо оцінюють в ювелірній справі. Корали надзвичайно вимогливі до якості довкілля, зокрема до солоності, освітленості й температури води. Солоність має бути нормальною -35%, освітленість – не менше ніж 50% від денної, а температура води – не нижчою ніж 20,5°С.

ПОДІЛИТИСЯ: