Теплопродукція в організмі

Теплопродукція в організмі здійснюється за рахунок процесів обміну речовин, хімічних процесів, що дають енергію для різних проявів життєдіяльності. Тому регуляцію теплопродукції деякі автори називають хімічної терморегуляцією. Якщо величину теплопродукції організму, що знаходиться в стані фізичного і емоційного спокою в умовах температурного комфорту навколишнього середовища, прийняти за 100, то 50 цієї теплопродукції виходить за рахунок енергії, що витрачається на синтез АТФ. Решта 50 тепла утворюються при розпаді АТФ, коли збережена в ній енергія витрачається на всілякі процеси життєдіяльності.

Коли людина знаходиться в умовах середовища, що створює умови температурного комфорту, то робоча активність механізмів терморегуляції мінімальна. У цих умовах в організмі йдуть життєві процеси, що супроводжуються виділенням тепла, і цього тепла достатньо, щоб підтримати температуру тіла на нормальному рівні. Якщо ж температура середовища нижче температури комфорту і утворюється в організмі тепла недостатньо, то терморегуляторні механізми запускають цілий ряд процесів, що здійснюються заради збільшення теплопродукції. Це називають терморегуляторного теплопродукцией.

Посилання на основну публікацію