Схема напрямків еволюції

Існують три напрямки еволюції шляхом біологічного прогресу. Це ароморфоз, ідіоадаптація і загальна дегенерація.

Ароморфоз – це істотні еволюційні перетворення, що дозволяють організмам займати нові місця існування. Вони призводять до утворення як мінімум класу у тварин і відділів у рослин. Прикладами класів є птахи, ссавці, плазуни, земноводні і ін. Приклад відділу – покритонасінні.

Ідіоадаптація – це дрібне зміна, що дозволяє видам пристосуватися до приватних умов проживання. Наприклад, всі риби мешкають у воді і дихають зябрами. Однак у кожного виду є свої особливості, що знаходяться в межах ідіоадаптацій. Ці пристосування не підвищують рівня організації того чи іншого виду.

Загальна дегенерація спостерігається у видів пристосувалися в процесі еволюції до паразитичного або сидячого способу життя. У цьому випадку ряд органів або навіть систем органів виявляються не потрібними і в процесі еволюції піддаються дегенерації. Таким чином будова організмів спрощується. Однак це не заважає йому процвітати.

Посилання на основну публікацію