1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Свідомість і мислення

Свідомість і мислення

Свідомість – це, мабуть, головна ознака існування людини, який характеризується цілим рядом критеріїв.

  1. 1. Усвідомлення свого «я», своєї власної індивідуальності та індивідуальності інших людей.
  2. 2. Увага і здатність зосередження на різних предметах і явищах.
  3. 3. Здатність прогнозування.
  4. 4. Абстрактне мислення.
  5. 5. Здатність висловлювати думки за допомогою членороздільної мови або іншими способами.
  6. 6. Наявність етичних та естетичних цінностей.
  7. 7. Людська сексуальність.

Більшість сучасних учених виділяють два стани свідомості: сон і неспання. Саме неспання відповідає перерахованим критеріям.

Морфологічної основою свідомості є функціонуючі нейрони кориl великих півкуль головного мозку. Свідомість породжується в результаті певної функціональної активності ЦНС в процесі взаємодії кориl великх півкуль і підкіркових / г структур. Найважливішу роль відіграє ретикулярна формація.

Мислення – це розуміння і здатність маніпулювати словесними символами, чи поняттями. Мислення є процес пізнавальної діяльності людини, який передбачає уявну маніпуляцію будь-якими словесними символами, ідеями, образами, судженнями, спогадами, поняттями, образами сприйняття, переконаннями або намірами. Мислення включає вирішення завдань, інтелектуальні функції, творчість, научіння, пам’ять, уяву і т.д. В основі мислення лежить членороздільна мова, іншими словами, мислення вербально.

Мислення є функцією мозку. Сьогодні є всі підстави вважати, що головну роль відіграють лобові частки. Розрізняють два основних типи мислення: дивергентное і конвергентное. Дивергентное мислення характеризується розбіжністю ідей, що дозволяють оцінити різні аспекти проблеми. Цей тип мислення часто пов’язаний з творчістю.

Конвергентне мислення відрізняється поясненням, синтезом знань та інформації, зосередженням на одному шляхи вирішення проблеми.

ПОДІЛИТИСЯ: