1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Сутність життя і проблеми індивідуального розвитку

Сутність життя і проблеми індивідуального розвитку

Питання про сутність життя складний і різноманітний. Ми працюємо на стику областей спадковості та індивідуального розвитку. В обох цих розділах наші знання в останні роки неухильно і стрімко поглиблюються нижче клітинного рівня, вступаючи в субмікроскопічну область молекулярних структур і біохімічних процесів.

Ми знаємо тепер, що особлива роль клітинного ядра і хромосом у явищах спадковості і розвитку пов’язана з тим, що найважливішою складовою частиною хромосом є властиві тільки їм гігантські високополімерні молекули ДНК. Ми знаємо також, що роль ДНК у спадковості та розвитку двояка.

З одного боку, типова, властива кожному виду живих істот унікальна молекулярна організація ланцюгів ДНК найточнішим чином відтворюється при кожному клітинному розподілі, разом з подвоєнням хромосом. Редуплікація відбувається за принципом шаблонів, або матриці, а через статеві клітини наступні покоління отримують точнейшие копії вихідних хромосом і разом з ними як би зафіксований в макромолекулах ДНК код спадкової інформації. Тут перед нами сутність тих процесів матеріальної наступності, які становлять головний предмет досліджень, спрямованих на вирішення проблеми, відомої в генетиці під назвою «проблеми спадкової передачі».

З іншого боку, спадкова, або «інформаційна» роль ДНК аж ніяк не обмежується відтворенням і передачею константного, самому собі рівного, генотипу від клітини до клітини і врешті-решт до вихідного пункту наступного покоління – до заплідненої яйцеклітини. Ланцюгові макромолекули ДНК не тільки самі точно відтворюються при розмноженні клітин, а й визначають специфіку споруджуваних на них матриць РНК, а слідом за тим певну послідовність амінокислот. Вони займають ключову позицію в процесах біосинтезу клітинних білків і ферментів, контролюючих хід всіх біохімічних процесів. У кінцевому рахунку через складну ланцюг опосредствующих ланок процесу розвитку, що включає складне і постійна взаємодія живої системи до умов зовнішнього середовища, відбувається реалізація, або спадкове відображення кожної унікальної молекулярної структури хромосом в неповторній морфофізіологічні організації відповідного виду організмів.

Пізнання закономірностей і конкретних шляхів реалізації спадкової основи (генотип) в організації (фенотип) розвивається організму становить зміст проблеми індивідуального розвитку, що отримала в біології назву «проблеми спадкового здійснення».

В активі сучасної генетики ми знаходимо:

1) різноманітні, використовувані в будь-яких галузях рослинництва і тваринництва інтенсивні методи лінійної та синтетичної селекції з точною кількісною оцінкою виробників по потомству;

2) використання гібридної мощі у формі промислових схрещувань в птахівництві, свинарстві, великому тваринництві, шелководстве і у формі схрещування самозапильних ліній в рослинництві, включаючи сюди, наприклад, застосування подвійних гібридів кукурудзи;

3) широке і успішне застосування експериментальної поліплоїдії в незліченних галузях рослинництва;

4) свідоме, засноване на знанні точних законів менделєєвської спадковості використання природного мутаційного процесу для швидкого виведення мутантних ліній тварин (наприклад, в хутровому звірівництві, кролівництві, птахівництві, собаківництві, у практиці розведення спеціальних тест-ліній лабораторних ссавців, у декоративному акваріумному рибництві), нових сортів рослин (зокрема, на основі почкових мутацій), особливо при розведенні плодових і ягідних культур, в квітникарстві та інших напрямках;

5) застосування штучних мутацій, отриманих шляхом радіаційного та хімічного мутагенезу, для створення високопродуктивних штамів у продуцентів антибіотиків, для отримання імунної-нокомпетентних до захворювань мутантних ліній, в межах цінних, але слабости хворобами сортів зернових культур, для отримання «мічених по підлозі» ліній , що дозволяють розводити тільки більш продуктивний підлогу біля шовковичного хробака;

6) управління хромосомним механізмом визначення статі і довільне одержання потрібної статі, зокрема в шелководстве;

7) практично повне знищення деяких шкідливих комах шляхом використання методів радіаційної генетики (масова стерилізація природних популяцій комах-шкідників);

8) у галузі охорони здоров’я людини практичні досягнення сучасної генетики величезні на терені пізнання незліченних спадкових хвороб, у тому числі недавно відкритих хромосомних хвороб, пов’язаних з порушенням хромосомного складу клітинних ядер, а також в області розробки генетики кров’яних груп, розшифровки імуногенетичної несумісності матері і плоду (резус-фактор) і т.п.

Примітно, що значна частина величезних досягнень генетики отримана на чисто біологічному рівні дослідження, із застосуванням точних кількісних, але загалом досить елементарних методів математики (в основному, варіаційної статистики), фізики та хімії. Варто зауважити, що і перші успіхи так званої молекулярної біології зобов’язані головним чином взаємного проникнення результатів і методів, здобутих і розроблених експериментально цитогенетикою, з одного боку, і біохімією, – з іншого. Однак роль математики фізики і хімії у розвитку молекулярної біології величезна вже зараз і, без сумніву, буде, неухильно, зростати.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Системи органів людини