Структурно-функціональні елементи імунної системи

Імунна система – це спеціалізована, анатомічно відособлена лімфоїдна тканина. Вона розподілена по всьому організму у вигляді різних лімфоїдних утворень і окремих клітин, і на її частку припадає 1-2% від маси тіла. В анатомічному плані імунна система подразделена на центральні і периферичні органи, у функціональному – на органи відтворення і селекції клітин (кістковий мозок, тимус), контролю зовнішнього середовища або екзогенної інтервенції (лімфоїдні системи шкіри і слизових оболонок), контролю генетичної сталості внутрішнього середовища (селезінка , лімфатичні вузли, печінка, кров, лімфа).

Основними функціональними клітинами є лімфоцити. Їх кількість в організмі досягає 1012. До числа функціональних клітин імунної системи відносять також мононуклеарние і гранулярні лейкоцити, огрядні і дендритні клітини. Частина клітин зосереджена в окремих органах імунної системи, інші вільно переміщаються по всьому організму.

Посилання на основну публікацію