Структура і функції тромбоцитів

Тромбоцити або кров’яні пластинки мають дисковидную форму і діаметр 2-5 мкм. Вони утворюються в червоному кістковому мозку шляхом відщеплення ділянки цитоплазми з мембраною від мегакаріоцитів Тромбоцити не мають ядра, але містять складну систему органел. Ними є гранули, мікротрубочки, мікрофіламенти, мітохондрії. Зовнішня мембрана тромбоцитів має рецептори, при активації яких відбуваються їх адгезія. Це приклеювання тромбоцитів до ендотелію судин. А також агрегація – склеювання один з одним. У їх мембрані з простагландинів синтезуються тромбоксани, що прискорюють агрегацію.

При стимуляції тромбоцитів відбувається активація скорочувального апарату, яким є мікротрубочки і мікрофіламенти. Вони стискаються і з них, через систему канальців мембрани, виходять речовини необхідні для згортання крові – кальцій, серотонін, норадреналін, адреналін. Кальцій стимулює адгезію тромбоцитів, їх скорочення, синтез тромбоксанов. Серотонін, норадреналін, адреналін звужують судину. У тромбоцитах також виробляються антігепаріновий фактор, паростковий фактор, що стимулює загоєння ендотелію і гладких м’язів судин, фермент тромбостенін викликає скорочення ниток фібрину в тромбі і т.д. Тому при зниженні вмісту тромбоцитів у крові виникає тромбоцитопенічна пурпура. Це множинні крововиливи в шкіру через зниженою стійкості і слущивания ендотелію стінки капілярів. Крім того тромбоцити можуть фагоцитувати небіологічні частинки, віруси. У нормі вміст тромбоцитів має становити 180.000-320.000 в мкл або 180-320 * 109 л.

Посилання на основну публікацію