Стробіли (шишки)

У Голонасінних мікро- і мегаспорофілли можуть розвиватися на одній (однодомні) або на різних особинах (дводомні). Незважаючи на різноманітність їх будови проглядається загальна закономірність: чим давніший таксон, тим більше розміри макро- і особливо мікроспорофіллов, які можуть бути навіть пір’ястими, що нагадують листя папороті (як у вимерлих беннеттітових).
У більш розвинених Голонасінних спорофілли стають лусковидними і об’єднуються в стробіли (шишки), зручні для дозрівання, захисту і розсіювання насіння. Виникають пристосування для поширення насіння за рахунок покривів самого насіння або частин насіннєвих шишок. У всіх нині живих голонасінних стробіли одностатеві, чоловічі називаються Мікростробіли, жіночі – макростробіламі (Мегастробіли). Систематика Голонасінних досить складна.

Питання для самостійної роботи
1. Перелічіть найважливіші порядки і сімейства класу Саговникові.
2. Дайте загальну характеристику, будова вегетативних і репродуктивних структур. Запишіть в зошит схему життєвого циклу.
3. Дайте характеристику класу Гнетоподібні. Який обсяг таксона?
4. Розкажіть про особливості структури спорофитов гнетових.
5. Від яких предків ведуть своє походження Гнетоподібні? Яке філіпченкове значення гнетових?

Посилання на основну публікацію