Статеві хромосоми

Далеко не завжди для всіх хромосом можна виявити пару. Наприклад, при порівнянні морфології хромосом в каріотипі чоловічих особин людини виявляється, що парами можна розташувати тільки 44 хромосоми.

Після цього залишиться дві хромосоми, абсолютно не схожі один на одного: одна коротка, одноплечі, інша – двуплечего, середніх розмірів. У жіночих особин такий гетероморфними пари немає. Цю пару назвали парою статевих хромосом (одноплечі – Y, а двуплечего Х-хромосома) в протилежність 22 парам аутосом (від грец. Autos).

Аутосоми однакові у представників обох статей, статеві хромосоми у однієї статі – однакові, в іншого – різні.
Х- і У-хромосоми відрізняються за розмірами, отже, і кількості генів: в Х-хромосомі їх набагато більше. Часто в У-хромосомі розташовується кілька генів, яких немає в Х-хромосомі: у ссавців вони зазвичай визначають розвиток чоловічої особини з тієї зиготи, в яку вони потраплять при заплідненні. Якщо в зиготі виявляються обидві Х-хромосоми, то вона буде розвиватися в жіночу особину.

У мейозі Х- і У-хромосоми сінаптіруют один з одним і в першому розподілі розходяться в різні клітини. У всіх гаметах, утворених жіночими особинами, містяться Х-хромосоми, а чоловічі гамети розрізняються: в половині знаходиться Х-хромосома, в половині – Y. Які дві гамети зустрінуться при утворенні кожної конкретної зиготи, – це справа випадку, але в цілому половина зигот матиме дві X хромосоми, половина – X і Y.
У деяких видів, наприклад метеликів, гетероморфними хромосоми мають самки, а у самців обидві статеві хромосоми однакові. У тарганів і коників, Y- відсутня, і підлогу зиготи визначає кількість Х-хромосом: дві X – особина буде жіночої, одна – розвиток піде за чоловічим типом.

Посилання на основну публікацію