Статеві хромосоми і аутосоми

Пол у тварин визначається в момент запліднення. У цьому випадку найважливіша роль в генетичному визначенні статі належить хромосомному набору зиготи.
У наборі хромосом зиготи містяться гомологічні хромосоми, однакові за формою, розмірами. У жіночому каріотипі всі хромосоми парні. У чоловічому каріотипі завжди є одна велика равноплечіе непарна хромосома, яка не має гомолога, і маленька паличкоподібна хромосома, яка трапляється тільки в каріотипі чоловіків. Хромосоми, однакові у обох статей, називають аутосомами. Хромосоми, за якими чоловічу і жіночу стать відрізняються один від одного, називають статевими або гетерохромосомами. Статеві хромосоми у жінок однакові, їх називають Х-хромосомами. У чоловіків є одна Х-хромосома і одна Y-хромосома. При дозріванні статевих клітин в результаті мейозу гамети отримують гаплоїдний набір хромосом. При цьому всі яйцеклітини мають по одній Х-хромосомі. Пол, який утворюють гамети, однакові по статевої хромосомі, називають гомогаметною і позначається XX. При сперматогенезе виходять гамети двох сортів: половина несе Х-хромосому, половина – Y-хромосому. Пол, який формують гамети, неоднакові за статевій хромосомі, називають гетерогаметним і позначають як ХY.
У людини, дрозофіли і ряду інших організмів гомогаметен жіноча стать; у метеликів, плазунів, птахів – чоловічий. Каріотип півня позначають як XX, а каріотип курки – ХY.
У людини вирішальну роль у визначенні статі грає Y-хромосома. Якщо яйцеклітина запліднюється сперматозоїдом, що несе Х-хромосому, розвивається жіночий організм. Якщо яйцеклітина запліднюється сперматозоїдом, що несе Y-хромосому, розвивається чоловічий організм. Чоловік (ХY) отримує Х-хромосому тільки від матері. Цим обумовлена ​​особливість спадкування генів, розташованих в статевих хромосомах. Успадкування ознак, гени яких знаходяться в Х-або Y-хромосомах, називають спадкуванням, зчепленим зі статтю. Таким чином, зчепленням генів зі статтю називають локалізацію генів у статевій хромосомі. Розподіл цих генів у потомство повинно відповідати розподілу статевих хромосом в мейозі і їх поєднанню при заплідненні. Розглянемо успадкування генів, розташованих в Х-хромосомі. Слід мати на увазі, що в статевих хромосомах можуть знаходитися і гени, які не беруть участь у розвитку статевих ознак. Х-хромосома людини містить ген, що визначає згортання крові (Н). Його рецессивная аллель (h) викликає важке захворювання – гемофілію. У цій же хромосомі знаходяться гени, що зумовлюють сліпоту до червоного і зеленого кольору (дальтонізм), форму і розмір зубів, синтез ряду ферментів і т. Д.
На відміну від генів, локалізованих в аутосомах, при зчепленні зі статтю може проявитися і рецесивний ген, який є в генотипі в однині. Це відбувається в тих випадках, коли рецесивний ген, зчеплений з Х-хромосомою, потрапляє в гетерогаметний організм. При каріотипі ХY рецесивний ген в Х-хромосомі проявляється фенотипно, оскільки Y-хромосома негомологічної Х-хромосомі і не містить домінантною аллели.

Посилання на основну публікацію