Статеві та соматичні клітини

Соматичні клітини складають основну масу клітин багатоклітинного організму. Статеві клітини (гамети) утворюються тільки на певному етапі онтогенезу.

При злитті гамети вони утворюють зиготу – першу клітину нового організму.

Статеві та соматичні клітини відрізняються один від одного за рядом ознак. Так, сперматозоїди і яйцеклітини гаплоїдні, а клітини тіла діплоїдні, тобто кожен ген представлений двома алелями. Наприклад, соматичні клітини людини мають 46 хромосом, а гамети – 23 хромосоми.

Гамети і соматичні клітини мають різні ядерно-плазмові відносини.

Особливо яскраво це явище демонструють організми, що мають великі яйця, наприклад, птиці. Яйцеклітиною птахів служить «жовток». Його обсяг перевищує обсяг вихідної клітини (з якої він утворився) в мільйони разів. Обсяг ядра залишається практично незмінним. При розвитку зародка (дробленні) ядерно-плазмові відносини клітин, що діляться, набувають показники, властиві соматичним.

На противагу яйцеклітинам, сперматозоїди мають дуже дрібні розміри.

У людини – 50-70 мкм. Дані зменшення відбуваються за рахунок різкого редукування обсягу цитоплазми, а ядро має розмір, відповідний ядру соматичної клітини. Фактично голівка сперматозоїда представлена тільки ядром, оточеним клітинною мембраною. Метаболізм статевих і соматичних клітин різний. У самців в статевих протоках спермії перебувають у нерухомому, неактивному стані.

Поза організму вони зазвичай живуть короткий час – у форелі у воді спермії гинуть через 30 секунд, а у людини в насінній рідині – через 2-3 години. У статевих шляхах самок спермії можуть перебувати живими більш тривалий час. Наприклад, в статевих шляхах жінки сперматозоїди живуть 5-8 днів, а у матки бджоли вони зберігають життєздатність понад двох років.

Зрілі чоловічі статеві клітини називаються сперматозоїдами, або сперміями.

Вперше вони були виявлені і описані зі сперми ссавців в 1667 році А. Левенгуком. Сперматозоїди всіх хребетних і більшості безхребетних складаються з голівки і джгутика, за допомогою якого вони пересуваються в рідкому середовищі: при зовнішньому заплідненні – у воді, при внутрішньому заплідненні – в рідині статевих шляхів.

Джгутики джгутикових сперміїв мають типову для еукаріот будову. Сперматозоїди, що не мають джгутика, називаються безджгутиковими і характерні для круглих черв’яків і деяких членистоногих. Такі спермії здатні до амебоідного руху.

Жіночі статеві клітини тварин називаються яйцями або яйцеклітинами. Яйцеклітини були відкриті в 1827 році К. М. Бером. Зазвичай яйцеклітини мають круглу або овальну форму, в зрілому стані вони нерухомі. У нижчих безхребетних (губки, гідри) яйцеклітини здатні до амебоідних рухів.

Цитоплазма яйцеклітин містить жовток – запасна поживна речовина, необхідна для розвитку зародків.

У цьому полягає спеціалізація яйцеклітини. Залежно від кількості жовтка розрізняються розміри яйцеклітин. Яйця, позбавлені жовтка (у наїзників), мають розмір 6х10 мкм. Яйця, бідні жовтком, мають великі розміри – від 50 до 90 мкм.

  • У молюсків, ракоподібних і багатьох інших тварин яйця великі, містять багато жовтка і досягають 1,5 мм;
  • Яйце акули – 70 мм.
  • Найбільші яйця – у птахів;
  • Яйце страуса (без білкової оболонки) має довжину 80 мм, а з оболонками – 150 мм.

Розміри яєць не залежать від розміру тіла тварини, але перебувають у прямій залежності від їх плодючості. Тварини, що не проявляють турботи про потомство (амфібії, риби тощо), відкладають безліч дрібних яєць. У тріски – до 10 000 000 ікринок розміром в 2 мм.

Закон великого числа яєць характерний для всіх паразитичних організмів. Тварини, що демонструють турботу про потомство, відкладають трохи великих яєць (птиці). У плацентарних ссавців, розвиток зародків яких тісно пов’язаний з організмом матері, формується невелике число дрібних яєць.

Показником спеціалізації та диференціації статевих клітин служать оболонки яєць. Первинні оболонки утворюються за рахунок виділення речовин самим ооцитом.

  • Первинна оболонка представлена плівкою, що контактує з мембраною ооцита. Її називають також жовтковою оболонкою.
  • Вторинна оболонка виникає за рахунок секреції певних речовин клітинами яєчника і називається хоріоном. Хоріон мається у деяких безхребетних, риб і птахів.
  • Третинна оболонка утворюється при проходженні яєць по яйцепроводу. Наприклад: драглиста оболонка яєць амфібії, білкова, підскорлупова оболонка і скорлупова оболонка яєць птахів, кокони черв’яків і молюсків і т. д.

Яйце може мати як всі три оболонки, так і дві з них (хоріон може бути відсутнім).

Основна функція яєчних оболонок – захисна.

Посилання на основну публікацію