Статеве розмноження — види, значення, форми і способи

Статеве розмноження передбачає утворення нових особин не з частин батьківського організму, як при безстатевому, а з зиготи, що утворюється при злитті чоловічої та жіночої статевих клітин. Статеве розмноження в природі зустрічається у більшості видів і має переваги перед безстатевим, тому що при ньому відбувається об’єднання спадкового матеріалу батьківських організмів.

Гамети

Статеві клітини, або гамети відрізняються за будовою від інших клітин тіла.

Гамети мають зменшене вдвічі кількість спадкової інформації (число хромосом). Це досягається при мейозі – особливий вид поділу, характерному для країн, що розвиваються гамет.

Органи, в яких відбувається розвиток статевих клітин (гаметогенезу), у рослин називаються гаметангиями. Сама рослина, на якому розвиваються гамети називають гаметофитом.

Жіночі гамети називаються яйцеклітинами, а чоловічі – спермиями або сперматозоїдами (при наявності джгутика).

У тварин чоловічої статі гамети розвиваються в статевих залозах, званих семенниками, а жіночої статі – яєчниками.

Гамети у різних видів розрізняються за розмірами і здатності рухатися. У ссавців і людей яйцеклітини великі і нерухомі, а сперматозоїди дрібні і рухливі.

Запліднення

Дозрілі гамети можуть з’єднуватися з гаметами іншої статі. Цей процес називається заплідненням і у різних тварин здійснюється в двох формах:

 • зовнішнє запліднення, що здійснюється за межами тіла (земноводні, риби);
 • внутрішнє, коли гамети зустрічаються всередині тіла самки.

Запліднена яйцеклітина (зигота) має повний набір хромосом, де половина отримана від батьківської, а половина від материнської особини.

Раздельнополость і гермафродитизм
У деяких видів рослин і тварин і чоловічі, і жіночі гамети розвиваються в тілі однієї особини. Такі види називають гермафродитами.

Прикладами гермафродитних видів є:

 • морський окунь;
 • великий прудовик;
 • дощовий черв’як;
 • бичачий ціп’як.

Якщо у виду є окремо чоловічі і жіночі організми, що і буває в більшості випадків, то кажуть, що ці тварини різностатеві.

Коли чоловічі і жіночі організми одного виду мають помітні відмінності в зовнішньому будову або забарвленням, кажуть, що для даного виду характерний статевий диморфізм.

Види статевого розмноження

Крім власне статевого розмноження зі злиттям статевих клітин зустрічаються інші види:

 • партеногенез;
 • злиття одноклітинних організмів;
 • кон’югація.

При партеногенезі потомство розвивається з незапліднених яйцеклітин.

Зустрічається партеногенез у

 • мурах;
 • попелиць;
 • бджіл;
 • карася та ін.

При партеногенезе немає обміну спадковим матеріалом і все потомство схоже на материнський організм.

Кон’югація – це статеве розмноження без утворення статевих клітин. Характерно, наприклад, для водоростей. Клітини різних особин на час зростаються і обмінюються генетичним матеріалом.

У одноклітинних водоростей зустрічається злиття цілих батьківських клітин з наступним розподілом на 4 клітини.

У рослин статеве розмноження зазвичай поєднується з вегетативним. Наприклад, цибуля зазвичай розмножують пагонами – цибулинами, але для лука характерно і статеве розмноження, він цвіте і після запилення утворює насіння.

Вегетативне розмноження здійснюється швидше і важливо для захоплення території.

Що ми дізналися?

Статеве розмноження здійснюється декількома способами і має свої плюси і мінуси. Значення статевого розмноження організмів полягає в підвищенні їх можливостей до пристосування до умов середовища. Недоліком його є залежність від наявності особин обох статей і менша швидкість, ніж у вегетативного.

Посилання на основну публікацію