Статеве розмноження – реферат

Статеве розмноження – вид розмноження, коли відбувається взаємодія спеціалізованих статевих клітин. При взаємодії статевих клітин при статевому розмноженні відбувається обмін генетичним матеріалом, утворення нових, що не ідентичних по набору генів особин.

Особини, відтворення яких забезпечується в результаті статевого розмноження, мають великі адаптаційні можливості, більш пристосовані до мінливих умови навколишнього середовища. Статеве розмноження може бути типовим і нетиповим.

При типовій формі статевого розмноження відтворення потомства забезпечується в результаті злиття двох статевих клітин. Існує кілька різновидів типового статевого розмноження: изогамия, анізогамія, оогамія. При нетиповою формою статевого розмноження (партеногенезе) відтворення особин забезпечується незаплідненою яйцеклітиною.

Існує кілька різновидів нетипової форми статевого розмноження: константних, циклічний і факультативний партеногенез.

Ізогамія – вид типового статевого розмноження, коли відтворення потомства забезпечується за рахунок взаємодії двох клітин, подібних за своєю будовою, але мають походження від різних батьківських особин.

Анізогамія – вид типового статевого розмноження, коли відтворення потомства забезпечується за рахунок взаємодії двох різних за своїм розміром статевих клітин. Велика статева клітина отримала назву макрогамета, менша – мікрогамета.

Оогамія – вид типового статевого розмноження, при якому відтворення потомства забезпечується за рахунок злиття яйцеклітини і сперматозоїда.

Яйцеклітина – жіноча статева клітина.

Освіта яйцеклітин відбувається в яєчниках. Яйцеклітина має гаплоїдний набір хромосом, не здатна самостійно ділитися.

Яйцеклітина покрита декількома оболонками, має велику кількість поживних речовин у своєму складі, що важливо для розвивається після її запліднення зародка. Поживні речовини або жовток в яйцеклітині можуть міститися в різній кількості, розташовуватися рівномірно або нерівномірно. Залежно від цього прийнято поділяти яйцеклітини на але-цітальние, ізолецітальние, помірно телоцитальні, різко телоцитальні.

Алецітальние яйцеклітини – яйцеклітини, які містять у своєму складі мала кількість поживних речовин. Такий тип яйцеклітин характерний для ссавців.

Ізолецітальние яйцеклітини – яйцеклітини, які характеризуються рівномірним розподілом поживних речовин у своїй цитоплазмі. Такий тип яйцеклітин характерний для ланцетників.

Помірно телоцитальні яйцеклітини – яйцеклітини, які характеризуються наявністю нерівномірного розподілу поживних речовин в цитоплазмі. Такий тип яйцеклітин утворюється в організмі риб.

Різко телоцитальні яйцеклітини – яйцеклітини, які характеризуються локалізацією поживних речовин в якій-небудь одній області цитоплазми, в той час як інші поживних речовин не містять. До організмам з таким типом яйцеклітин відносяться птиці.

Сперматозоїд – чоловіча статева клітина. Утворення сперматозоїдів відбувається в спеціалізованих органах – насінниках. Розміри чоловічих статевих клітин менше ніж жіночих.

Вони здатні до активного переміщення за рахунок особливостей своєї будови. У складі сперматозоїдів виділяють головку, шийку, проміжну частину і хвіст. У голівці сперматозоїда знаходиться ядро з гаплоїдним набором хромосом. Допереду від ядра розташована аксоплазма, у складі якої містяться ферменти, що забезпечують розщеплення оболонок яйцеклітини.

У проміжній частині сперматозоїдів розташовуються мітохондрії, в яких утворюється енергія для забезпечення пересування сперматозоїдів. Хвіст сперматозоїдів має будову джгутика. Сперматозоїди забезпечують зближення з яйцеклітиною, її запліднення і беруть участь поряд з яйцеклітиною в передачі генетичного матеріалу потомству.

Гаметогенез – утворення статевих клітин – гамет. Освіта чоловічих статевих клітин – сперматогенез. Сперматогенез у своєму складі має 4 періоди: розмноження, ріст, дозрівання, формування. У зоні розмноження насінників відбувається мі-тотіческое поділ сперматогоний, що мають диплоїдний набір хромосом.

У результаті мітозу утворюються сперматогонії з гаплоїдний набором хромосом, які переміщуються в зону росту. У цій зоні відбувається перетворення сперматогоний в сперматоцит-ти першого порядку за рахунок здійснення реплікації їх ДНК. Сперматоціти першого порядку переходять в зону дозрівання.

У цій зоні вони піддаються двом мейотичного поділу, в результаті яких відбувається утворення сперматид. У зоні формування спермаіди набувають риси будови, характерні для сперматозоїдів певного виду.

Оогенез – утворення жіночих статевих клітин – яйцеклітин. Оогенез відбувається в спеціалізованих органах – яєчниках. Оогенез характеризується етапністю, підрозділяючись на три етапи: розмноження, ріст, дозрівання. У зоні розмноження оогонии, що мають диплоїдний набір хромосом, піддаються мітотіче-ському поділу. У зоні росту оогонии набувають характерні для яйцеклітин певного виду розміри.

Відбувається реплікація ДНК, і оогонии перетворюються в оо-ціти першого порядку. У зоні дозрівання ооцити першого порядку зазнають два мейотіческіх поділу, в результаті чого утворюються спочатку ооцит другого порядку і полярне тільце, а потім яйцеклітина і три направітельного (полярних) тільця.

Константний партеногенез – утворення потомства з не-заплідненої яйцеклітини в особин, зустріч партнерів батьківських особин для відтворення потомства у яких утруднена.

Циклічний партеногенез – вид нетипового статевого розмноження, коли в процесі утворення потомства спостерігається чергування партеногенезу з типовим статевим розмноженням в залежності від умов навколишнього середовища.

Факультативний партеногенез – нетипова форма статевого розмноження, коли в процесі відтворення потомства спостерігається чергування типового статевого розмноження і нетипового, що забезпечує формування певного статевого складу популяції організмів. Так, із заплідненої яйцеклітини розвиваються самки, а з незаплідненої – самці. Факультативний партеногенез характерний для розмноження бджіл.

Осіменіння – процес зближення статевих клітин. Залежно від того, де відбувається зближення статевих клітин і подальше запліднення, виділяють зовнішнє і внутрішнє запліднення. При зовнішньому заплідненні ці процеси відбуваються у зовнішньому середовищі. Зовнішнє запліднення характерно для риб. У тому випадку, якщо процеси зближення статевих клітин і запліднення відбувається в органах статевої системи, говорять про внутрішньому заплідненні.

Запліднення – це процес взаємодії статевих клітин між собою. При цьому відбувається розчинення оболонок яйцеклітини за рахунок ферментів акросоми сперматозоїда, їх злиття в одну клітку і злиття їх ядер.

Зигота – клітина, утворення якої відбувається в результаті злиття статевих клітин в процесі запліднення. Зигота має диплоїдний набір хромосом.

Перехресне запліднення – запліднення, при якому в освіті зиготи беруть участь статеві клітини різних організмів.

Самооплодотворение – запліднення, при якому статеві клітини утворюються в одному організмі.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.