Становлення наук про людину – біологія

Питання 1. Що вам відомо про стародавню греко-римській культурі?

Стародавня греко-римська культура увійшла в історію під назвою «Античність». Це час розквіту цивілізацій Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Велика увага приділялася людині та її місцеві в природі.

Питання 2. З якими іменами вона пов’язана?

Людина, будучи вінцем природи, активно вивчався античними вченими, серед яких слід виділити Гіппократа, Аристотеля, Геракліта та ін.

Питання 3. Чому епоха Відродження отримала таку назву?

Епоха Відродження стала яскравим проявом світського початку в християнстві. Ренесанс поширив свій вплив насамперед на духовні області людської діяльності. Змінюється картина світу. Вся культура Відродження і є створення якогось гігантського п’єдесталу божественному величі людини, яка усвідомила себе творцем власної долі і співтворцем навколишнього світу. Відбувається відродження античної системи освіти, формуються гуманітарні дисципліни, тобто орієнтовані на проблеми людини і людства.

Питання в кінці параграфа.

Питання 1. Як представляв Геракліт відбувалися в природі процеси?

Геракліт вважав, що світ безперервно змінюється, що першоосновою всього сущого є вогонь, стихія, яка представлялася древнім грекам більш тонкої, легкої і рухомий, Методом згущення з вогню виникають всі речі і методом розрідження в нього повертаються. Цей світовий вогонь «заходами спалахує і згасає”, при цьому світ, на думку Геракліта, не створений ніким з богів чи людей. Геракліт вважав єдиними життя і смерть, день і ніч, добро і зло. Протилежності, на його думку, перебувають у вічній боротьбі, так що «розбрат є батько всього, цар усього», в той же час в космосі існує «прихована гармонія. І даний факт підтверджує його крилата фраза: «В одну і ту ж річку не можна увійти двічі!»

Питання 2. Кому з учених належить термін «організм»? Яка властивість живої природи було відзначено в цій назві?

Термін «організм» належить Арістотелем. Він звернув увагу на те, що будь-яка жива істота відрізняється від неживих тіл чіткої та суворої організацією.

Питання 3. Як вирішував Аристотель проблему душі і тіла?

Аристотель першим з мислителів зрозумів, що душевна діяльність людини є властивість його тіла і існує до тих пір, поки живе тіло. Душевна діяльність пов’язана з властивістю мозку отримувати, обробляти і зберігати інформацію для задоволення потреб організму.

Питання 4. Хто з античних філософів вперше зацікавився проблемами гігієни та охорони здоров’я?

Вперше зацікавився проблемами гігієни та охорони здоров’я Гіппократ. Він став вивчати вплив на здоров’я людей природних факторів: води, повітря, їжі, землі, на якій вирощуються продукти харчування. Він навіть виявив ряд хвороб, в яких винні самі люди.

Питання 5. Який внесок у науку про кровообіг внесли Везалий і Гарвей?

Андреас Везалій точно описав і за допомогою учнів-художників зобразив внутрішні органи людського тіла і скелет. Він перший встановив, що лівий і правий шлуночки людського серця не повідомляються між собою.

Вільям Гарвей відкрив два кола кровообігу: великий і малий. Він також вперше застосував експериментальні методи для вивчення і вирішення фізіологічних проблем.

Питання 6. Як відбилися успіхи техніки на розвитку анатомії, фізіології та медицини?

Розвиток науки і техніки внесло великий внесок у розвиток анатомії, фізіології та медицини. З винаходом оптичного, а потім і електронного мікроскопа, почалося вивчення будови клітин і тканин організму. Створення електронних приладів дало можливість встановити природу нервового імпульсу – електро-хімічного сигналу, що передає інформацію по нервових каналах зв’язку. Медиками і хіміками були розроблені цілий ряд ліків та антибіотиків, що дозволяють перемогти багато хвороб.

Посилання на основну публікацію