Стабілізація кров’яного тиску

Роль ефектора в механізмах повільного реагування, які забезпечують стабілізацію кров’яного тиску, також грають нирки. При надмірно високому кров’яному тиску виділення рідини з сечею зростає. Це призводить до поступового зниження кількості рідини в організмі, зменшення об’єму циркулюючої крові, зниження венозного повернення крові до серця, зменшення систолічного викиду і величини артеріального тиску. У цьому процесі нирки відіграють роль ефектора, своєрідного клапана, через який відбувається видалення надлишку води. Головну ж роль в регуляції ниркового діурезу (об’єму сечі) грають гормони: вазопресин, альдостерон і натрійуретичний гормон. При збільшенні вмісту в крові вазопресину і альдостерону нирки збільшують затримку води в організмі. А під впливом натрійуретичного гормону зменшують таку затримку і збільшують виділення сечі.

Викид вазопресину з гіпофіза залежить від припливу в стовбурові нервові центри і гіпоталамус імпульсів від рецепторів розтягування передсердь і великих вен. При переповненні їх кров’ю частота імпульсів зростає і це викликає зниження виходу антидіуретичного гормона в кров, в результаті реабсорбція рідини в нирках знижується, а кількість сечі зростає.

Альдостерон впливає на виведення води нирками шляхом стимуляції реабсорбції іонів Na + в ниркових канальцях. Альдостерон сприяє збільшенню кров’яного тиску, викликаючи підвищення тонусу симпатичної нервової системи і зростання чутливості міоцитів судин до судинозвужувальних речовин (адреналіну, ангіотензину).

Основна кількість натрійуретичного гормону утворюється в міокарді передсердь (у зв’язку з цим його називають атріопептід). Його викид в кров збільшується при посиленні розтягування передсердь, наприклад в умовах високого кров’яного тиску. Натрійуретичний гормон сприяє зниженню кров’яного тиску: 1) зменшуючи реабсорбцію іонів Ма + в ниркових канальцях і збільшуючи виведення іонів Na + і води з сечею; 2) надаючи судинорозширювальну дію на ниркові судини, що призводить до збільшення утворення первинної сечі, 3) виробляючи часткову блокаду Са2 + каналів судинних міоцитів і сприяючи їх розслабленню.

Вплив фізичного навантаження на систему кровообігу. Для виконання фізичної роботи організму необхідно набагато більшу кількість енергії, ніж в спокої. Ця енергія виходить головним чином за рахунок аеробного (що вимагає поглинання кисню) окислення органічних речовин. Прямі вимірювання показують, що при максимально інтенсивної фізичної роботі організм поглинає в 10- 15 разів більше кисню, ніж в спокої. Для доставки такої кількості кисню в тканини кровотік також повинен різко збільшитися.

Посилання на основну публікацію