Споживання кисню в спокої і при фізичному навантаженні

У спокої людина споживає 250-300 см3 кисню в хвилину. При м’язовій роботі значно збільшується поглинання кров’ю кисню. Максимальна величина поглинання кисню в хвилину («кисневий стелю») у нетренованих не більш 3,0 – 3,5 дц3, а у добре тренованих доходить до 5,0 і навіть до 6,0 дц3. Так як при інтенсивній м’язовій роботі потреба в кисні збільшується в 10-15 і навіть 20-25 разів, то утворюється «кисневий борг», який погашається після роботи у відновному періоді. Кисневий борг залежить від тренованості. Він характеризується здатністю виконувати м’язову діяльність при недостатньому постачанні організму киснем.

У тренованих максимальний кисневий борг може досягати 10-12 дц3, а у високо тренованих – близько 23 дц3. Відсутність перевищення кисневого запиту над кисневим стелею або стан рівноваги між освітою недоокислених продуктів та їх окисленням названо істинним стійким станом (А. Гілл, 1929), Коли поглинання кисню залишається на постійному рівні, внаслідок неможливості підвищення рівня функціонування серцево-судинної та дихальної систем або посилення кровообігу і вентиляції легень, спостерігається позірна стійкий стан. Воно відрізняється від істинного безперервним зростанням кисневого боргу при продовженні м’язової роботи, так як кількість поглинається кисню не відповідає потребам організму завдяки досягненню кисневого стелі. Тому позірна стійкий стан на відміну від істинного не може довго підтримуватися.

Посилання на основну публікацію