Список наук, які вивчають людину

Анатомія (від грец. Анатома – розсічення) – вивчає будову організму, органів і систем органів.

Фізіологія – (від грец. Физис – природа, логос – вчення) – вивчає процеси, які протікають в органах і системах органів.

Психологія – (від грец. Психа – душа + вчення) – вивчає психіку людини, її виникнення та закономірності.

Кожна з цих наук стала основою медицини – (від лат. Лікувальний) – наукова і практична діяльність по збереженню і зміцненню здоров’я.

Додаткові науки, що відносяться до медицини і біології:

– фармакологія – наука про ліки і їх вплив на тіло і хвороба;

– біохімія – наука про хімічний склад і хімічних процесах в організмі;

– біофізика – наука про фізичні процеси і показниках;

– морфологія – наука про зовнішній будові організму;

– генетика – наука про спадкової інформації організмів.

Та інші.

Посилання на основну публікацію