Спадкова мінливість — коротко

Спадкова мінливість буває двох видів:

  • Комбінативна – виникає в ході статевого процесу, її причиною стають такі явища, як кроссинговер, кон’югація, запліднення – процеси, при яких відбувається перерозподіл генів і виникають нові їх комбінації. Вона призводить до появи особин, що володіють унікальним геномом, що відрізняється від батьківського, а також своїм індивідуальним фенотипом. Іноді, комбинативная мінливість обумовлює прояв ознак, шкідливих для конкретної особи, але про людське око вона корисна, тому що забезпечує фенотипічну і генотипічну різноманітність.
  • Мутаційна. Цей вид мінливості з’являється при впливі будь-яких факторів зовнішнього середовища (мутагенів) на організм, результатом цього впливу стає зміна структур ДНК, що передається у спадок.

Мутаційні зміни можна розділити на два типи: спонтанні та індуковані. Поява спонтанних мутацій відбувається постійно в ході природних процесів реплікації ДНК, транскрипції, кросинговеру та інших. Індуковані мутації викликаються мутагенами – впливом токсинів вірусів, хімічних речовин, ліків, іонізуючого випромінювання здійснюватиме.

Посилання на основну публікацію