Смакові сприйняття

Смакове сприйняття залежить від ряду факторів. Так, в умовах голоду відзначається підвищена чутливість смакових рецепторів до різних смакових речовин, а при насиченні, після прийому їжі вона знижується. Така їхня реакція є результатом рефлекторних впливів від рецепторів шлунка і отримала назву гастролінгвального рефлексу. У цьому рефлексі смакові рецептори виступають в ролі ефекторів. Смакове сприйняття істотно змінюється при емоційному збудженні, переживаннях, воно знижується з віком, а також при ряді захворювань. Виділяють наступні розлади смакового сприйняття: агевзія – відсутність або втрата смакової чутливості; гіпогевзія її зниження; гіпергевзія – її підвищення; парагевзія – перекручення; дисгевзія – розлад тонкого аналізу смакових відчуттів.

Багато років в фізіології використовувалася класифікація пахучих речовин, запозичена у парфумерів, згідно з якою розрізняли 7 груп основних запахів – камфорний, мускусний, квітковий, м’ятний, ефірний, їдкий, гнильний. Виникнення інших нюхових відчуттів пояснювали комбінацією основних запахів. Останні досягнення в галузі молекулярної генетики та біохімії дозволили виявити сенсорні рецептори, які сприяють виникненню як мінімум 100 первинних нюхових відчуттів.

Сенсорні рецептори нюхового аналізатора – первічночувствующіе рецептори. Ними є дендрити біполярних нюхових нейронів, розташованих у слизовій оболонці носових ходів. Тривалість життя сенсорних нюхових нейронів – близько двох місяців. Термінали коротких булавоподібних дендритів сенсорних нейронів представлені 6-12 віями, в мембранах яких знаходяться специфічні білки-рецептори. Активація цих рецепторів призводить до формування рецепторного потенціалу в дендрит нюхового нейрона, а потім і до виникнення в ньому потенціалу дії. Аксони цих нейронів утворюють нюховий нерв, який пронизує основу черепа і вступає в нюхову цибулину (в корі вентральнійповерхні лобової частки). Аксони клітин нюхових цибулин утворюють нюховий тракт, який поділяється на пучки і проводять імпульси до багатьох утворень мозку.

Посилання на основну публікацію