Склад повітря, води, походження грунту

З появою життя на Землі і її еволюції протягом мільярдів років кругообіг води став відносно складним, так як до простого явищу фізичного випаровування додався більш складний процес біологічного випаровування (евапотранспіраціі), пов’язаний з життєдіяльністю рослин і тварин (біоти). До того ж роль людини в міру його розвитку стає все більш значною у цьому круговороті (і особливо в останні століття, коли були споруджені канали, водосховища, зрошувальні системи).
У стоячих водах, забруднених азотом, калієм, фосфором (їх сполуками), при певній позитивній температурі відбувається швидке розмноження фітопланктону з поглинанням шкідливих домішок. Вода починає «цвісти».

При транспірації відбувається виділення чистої води, так як багато шкідливі домішки (особливо під час кислотних дощів) залишаються в грунті або коренях рослин. Таким чином відбувається поліпшення складу води. Визначення чистої води дати досить важко, так як вода являє собою дуже складне речовина, в якому водень і кисень часто є ізотопами в непостійних пропорціях. Під чистою водою зазвичай мається на увазі вода, яка не забруднена домішками.
Рослинність, або біота, очищає і повітря від шкідливих домішок. Встановлено, що тополя, клен, ясен, верба, бузок, липа очищають повітря, поглинаючи свинець, хлор, сполуки сірки, випаровування фенолу та інші хімічні органічні сполуки. Тому ці дерева і чагарники висаджують уздовж автострад. Лісові масиви виконують важливу екологічну функцію, особливо в поєднанні з річками, озерами, ставками, водосховищами.

Грунт – це «продукт вивітрювання, реорганізації верхніх шарів земної кори під впливом життя, атмосфери й обмінних процесів» (Обер і Булен, 1967). Грунт – те середовище, де взаємодіяла протягом мільйонів років і взаємодіє більша частина елементів біосфери: вода і повітря, кліматичні та фізико-хімічні фактори, живі організми, які беруть участь у формуванні грунту.
Еволюція грунтів. Молоді грунти є результатом поступового вивітрювання материнської породи. Процес еволюції грунтів закінчується, коли виникає рівноважний стан грунту з рослинністю і кліматом. Варто тільки одному фактору, що впливає на рівновагу, змінитися, як поновлюється еволюція грунту. Нерідко в порушенні рівноважного стану грунту винен людина, коли він змінює, наприклад, рослинний покрив. У тропіках вирубка лісу часто веде до катастрофічних наслідків для грунту, яка дуже швидко минерализуется і перетворюється на справжній панцир з латериту. У районах з помірним кліматом грунту змінюються менш різко, так як гумус (активна, основна частина органічної речовини грунту) руйнується повільніше.

Таким чином відбувається біотична регуляція грунту як складової частини біосфери. Аналогічна біотична регуляція відбувалася протягом сотень мільйонів років і відбувається понині відносно води і повітря, їх складів.

Посилання на основну публікацію